Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛОША СЕДМИЦА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ

Изминалата седмица определено беше доста неблагоприятна за притежателите на компенсаторни инструменти. И трите вида реституционни книжа загубиха несимволична част от стойността си, като регистрираха спад под 63 ст. за лев. Поименните компенсационни бонове стартираха седмицата от 65-65.50 ст. за лев номинал и в четвъртък удариха дъно на 61.65 ст. за лев. Спадът при компенсаторните записи бе дори по-драстичен от този на земеделските книжа. Те стартираха седмицата на нива 65.30-65.80 ст. за лев, но регистрираха сериозен спад и в четвъртък удариха 61.50 ст., след което намериха подкрепа и се установиха на цена около 63.50 стотинки. Жилищно-компенсаторните записи също не успяха да се отскубнат от общата низходяща тенденция при непаричните платежни средства и от 66 ст. спаднаха до 63 ст. за лев. И трите вида реституционни книжа не блеснаха с особена ликвидност, но това е до голяма степен обяснимо, като се има предвид низходящото движение на котировките.
От седмичния бюлетин на Централен депозитар стана ясно, че активните компенсаторни инструменти отчитат макар и символичен спад с 5 хил. лв. номинал и към настоящия момент са с общ номинал 624.821 млн. лева. Компенсаторните записи вече са с номинал 160.25 млн. лв., докато поименните компенсационни бонове остават с общ номинал 366.71 млн. лева. Без изменение за последната седмица, на нива съответно от 50.64 млн. лв. и 46.62 млн. лв. номинал, остават жилищните компенсаторни записи и жилищните компенсаторни записи от лихвоточки. Общият брой компенсаторни инструменти, регистрирани в Централен депозитар, е 1.729 млрд. лв., като 63.86% от тях вече са занулени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във