Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Ломско пиво" е на загуба през полугодието

През юли тази година "Ломско пиво" АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции, съобщиха от дружеството. Общият брой на притежаваните от пивоварната такива книжа към края на седмия месец е 35 115 броя при средна цена от 0.742  лева за една акция. "Ломско пиво" събира свои акции от март 2013 година с цел повишаване на ликвидността на книжата на дружеството.             

Преди началото на активния летен сезон, в който любителите на бира излизат по заведения и градинки, пивоварната в Лом завърши полугодието на загуба, но тя намалява до 178 хил. лева. През първите три месеца от тази година фирмата беше на загуба от 288 хил. лева.

Това е постигнато с почти трикратното нарастване на паричните приходи на пивоварната до 3.34 млн. лева. Основната част от тях са от продажби на продукция - асортимент от 13 продукта с различни разфасовки, които тя предлага на пазара. През полугодието производството на охладена пивна мъст е достигнало до 5 141 570 литра, от която е получено 4 308 682  литра пиво. Основно "Ломско пиво" реализира 50% от продукцията си в прилежащия регион - Лом, Монтана, Видин, Враца и Плевен. В края на миналата година износът на бира е формирал 0.9% от нетните приходи от продажби на дружеството.

В същото време обаче, разходите, които фирмата е направила по дейността си - за материали и външни услуги, нарастват. През второто тримесечие дружеството увеличава задълженията си към доставчици и клиенти с 254 хил. лв., но в същото време и вземанията му нарастват, макар и в по-малък размер.

Прогнозите на мениджърите са за ръст на приходите през летните месеци. А средносрочната стратегия на дружеството е за разширяване на дистрибуторската мрежа у нас и достигане на дял от 2% на пазара на пиво в София, както и разширяване на износа и стратегическите партньорства извън рамките на страната.

Мениджърите планират инвестиции в производствения капацитет, активен маркетинг и други мерки. Планираните инвестиции за тази година са в размер на 574 хил. лв. и ще се осъществят със собствени средства на дружеството. В бъдеще инвестициите, които се предвиждат, са свързани с извършване на основни ремонти на една част от съществуващите съоръжения и подмяна на други с нови.

Ръководството на фирмата предвижда в бъдеще да продължи стратегията за разнообразяване на асортимента на произвежданото пиво. Предвид намаляване на населението в прилежащия регион, в който оперира дружеството, търговската политика на "Ломско пиво" и през тази година ще бъде ориентирана към възстановяване на позициите на местния пазар, развитие на пазара в София и други външни региони, четем в доклада за дейността на фирмата.

Към момента пивоварният завод е смесено акционерно дружество, учредено през 1997 г., с търговска марка "Алмус - 1894". "Ломско пиво" произвежда продуктите си по класическа технология. Пивоварната е един от малкото останали заводи с българска собственост в страната.

"Ломско пиво" АД не е част от икономическа група. Най-големите акционери в дружеството в края на юни са "Би Джи Ай Проджектс" ООД с дял от 49.96% и "БГ Томи" ЕООД с 13.37% от книжата с право на глас. Дорета Димитрова Симеонова притежава 5.42% от капитала. Останалите 31.25% са собственост на други фирми и дребни инвеститори. От мениджърите само Красимира Владимирова - изпълнителен член на съвета на директорите, има акции на пивоварната (72 броя).

"Ломско пиво" е наследник на основаната от двама чехи - братята Милотин и Хозман, в далечната 1894 г. пивоварна в крайдунавския град.

Основна цел на ръководството на дружеството е спиране на негативната тенденция в проджбите на бира. За целта се предвидени инвестиции във вътрешния пазар, промоции за краен клиент, пускане на нова бира под закачливата марка "Пустиняк", която да се развива в две направления - за масовия потребител и за ценителите на бирата.

"Ломско пиво" преориентира търговската си политика към т.нар. крафт сегмент.  Голямото разнообразие от стилове бира е с цел пренасочване на производството към малките разфасовки с по-висока печалба и намаляване на разфасовките с големи обеми.

"Ломско пиво" АД е регистрирано като публично дружество и акциите му се  търгуват на "Българска фондова борса" АД. Цените обаче са далеч от номиналната стойност на тези книжа (1 лв.), като през полугодието са били около 0.40 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във