Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИПСАТА НА ЛЕВОВЕ ИЗПОТИ ДИЛЪРИТЕ

Цената на левовия ресурс достигна най-високите си нива за тази годината в началото на изминалата седмица. Те се покачиха незначително миналия петък вследствие на очакването да се изтегли левов ресурс заради предстоящото плащане на данъци. Последният срок за него бе 15 юли. В първия ден от седмицата търсенето на левов ресурс надхвърли предлагането значително. Естествено беше нивата по овърнайт депозитите да се покачат - те достигнаха до 4.6 процента. Притеснени от създалия се вакуум, част от банките продадоха валута на БНБ. При съществуващия регламент обаче продажба е възможна единствено и само на спота. Във вторник обаче левовите дилъри се поизпотиха, тъй като голяма част от тях заемаха ресурс. Така повишеното търсене, дължащо се на голям обем излизащи от пазара левове, и липсата на възможност да се регулира ликвидността, като се продава валута на БНБ с вальор в самия или на следващия ден, доведе до повишаване на нивата на овърнайт депозитите, при които предлагането в някои случаи достигна до 18-20%, но реално ресурсът се пласираше на нива средно около 8-9% за по-големи суми. Имаше и отделни сделки за по-малки суми на нива и над 10% за овърнайт. Липсата на възможност за двудневен вальор предопредели високото търсене и в сряда. Преведените средства от Министерството на финансите по падежи на ценни книжа и лихвени плащания на стойност 12.7 млн. лв. (на 18 юли) не се почувстваха на пазара, защото бяха компенсирани от излизащите 9.9 млн. лв., с които бяха заплатени спечелените поръчки на аукциона в понеделник. Въпреки това в средата на седмицата пазарът започна да се успокоява, защото постъпиха левове от продажба на валута в понеделник, чийто спот е сряда. Това, разбира се, се отрази върху котировките на овърнайт депозитите, които се понижиха до около 6-6.5 процента. В края на седмицата пазарът постепенно възвърна своята ликвидност и нивата на този ресурс продължават да спадат.
На първичния пазар на ценни книжа бе проведен аукцион за продажба на тримесечна емисия безлихвени ДЦК с обща номинална стойност 10 млн. лева. Допуснати бяха състезателни поръчки за 18.4 млн. лв. и несъстезателни за 500 хил. лева. На аукциона взеха участие 17 първични дилъри. Общата номинална стойност на поръчките от 18,9 млн. лв. надхвърлят 1.89 пъти предлагания номинал на емисията. Въпреки факта, че търсенето превишава предлагането почти два пъти, участниците не се отказаха от по-висока доходност и затова средните стойности на одобрените поръчки възлезе на 4.55%, което според действащия принцип за определяне на основния лихвен процент (ОЛП) за страната означава промяна на ОЛП на 4.55% от 18 юли. Така след като престоя два месеца на нивото от 4.47%, ОЛП се покачи и достигна най-висока си стойност от началото на годината.
В понеделник (23 юли) Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на петгодишни съкровищни облигации с фиксиран купон - 7% годишен лихвен процент, платим на всеки шест месеца. Емисията ще бъде продавана на три аукциона, всеки от които за 20 млн. лв., или общата емитирана номинална стойност на емисията ще бъде 60 млн. лв..
С дата 18 юли Министерството на финансите пусна и нова емисия целеви ДЦК, предназначени за граждани. Тя е двугодишна, с лихвени плащания на всеки шест месеца, по които лихвените проценти са, както следва: 1-во - 5.50%; 2-ро - 6.00%; 3-о - 6.50% и 4-о - 7.00 процента. Целевата емисия ще бъде продавана от първичните дилъри до 31 юли вкл., като цената всеки ден ще запазва предлаганата доходност, независимо от деня на покупката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във