Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Ликвидността създава проблеми на "Спарки Елтос"

Дълговете само към банки и небанкови финансови институции са достигнали вече 82.05 млн. лв., като се увеличават с 365 хил. лв. през първите три месеца.

Производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД отново отчете  загуба. В края на първото тримесечие тя расте със 7.3% - до 2.165 млн. лева. Това  показват данните от счетоводния  отчет на дружеството. Запазва се и негативната тенденция за намаляване на нетните приходи от продажби на продукцията му.

През последните години "Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на произвежданите от фирмата електрически инструменти. Компанията изгради производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-йонни батерии с банков кредит за 10 млн. евро. Въпреки това тя не успя да се възползва от очерталите се благоприятни тенденции в бранша, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства от 2010 г. насам.

Продажбите на ловешкия завод продължават да намаляват, а по-ниските разходи не помагат много за подобряване на финансовото състояние на "Спарки Елтос". Фирмата е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на завода обхваща около 100 вида професионални електроинструменти. След кризата пазарите му значително се свиха. Като лош сигнал може да се приеме и това, че разходите за материали намаляват, което означава, че има по-малко поръчки от клиенти. Но като цяло и общите харчове за дейността се понижават, което е следствие от по-ниската балансова стойност на продадените активи спрямо 2017 г., както и по-голямото натрупване на продукция и незавършено производство. Но бремето на лихвите по банковите заеми, които фирмата плаща, продължава да расте.

Заради лошите си резултати през изминалите години фирмата е натрупала загуба от 37.835 млн. лева.
Ликвидността на дружеството, т.е. възможността му да покрива задълженията си, е под въпрос и буди тревога. Дълговете само към банки и небанкови финансови институции са достигнали вече 82.05 млн. лв.  и  се увеличават с 365 хил. лв. през първите три месеца на годината.

Текущите задължения са нараснали до 60.019 млн. лв. към края на март (от които около 50 млн. лв. са към банки и 6.253 млн. лв. към клиенти и доставчици). Срещу тях стоят текущи активи за 67.919 млн. лв., но не трябва да се пропуска фактът, че в тях са материални запаси за около 42 млн. лв. и вземания от свързани предприятия за 22.32 млн. лв., които не могат лесно да се превърнат в пари. Забавената производствена дейност пък продължава да свива възможностите за бързо разплащане  при необходимост. Паричните средства на фирмата са намалели почти двойно - до 40 хил. лв. в края на март.

През първото тримесечие "Спарки Елтос" и дружествата от неговата икономическа група не са отпускали заеми, не са предоставяли гаранции и не са поемали задължения общо към едно лице или техни дъщерни дружества, в това число и към свързани лица. Но  до момента поръчители по задълженията на фирмата от Ловеч са мажоритарният собственик "Спарки груп" АД, русенското "Спарки" АД и дъщерното "Спарки Трейдинг" ЕООД. Поради това остава и вероятността в някакъв момент "Спарки Елтос" да не успее да се разплати и да завлече и другите дружества от групата. Още повече че всички те са оплетени в договори за обезпечения по взети банкови заеми, а и не се знае докога ще трае търпението на кредиторите и дали те няма да си поискат дължимото по-рано.

През лятото на миналата година компанията увеличи капитала си с над 20 млн. лв., основно с пари на мажоритарния собственик, което създаде (както се оказа впоследствие) измамното очакване, че това ще може да подобри производствената дейност на предприятието. Всъщност цялата сума беше използвана за погасяване на задължения към свързани лица.

Производството и потреблението на професионални електроуреди са в силна зависимост от развитието и факторите, които му влияят, и са свързани с други три индустриални сегмента - битово и бизнес строителство, битови и професионални ремонти, недвижими имоти. Затруднената икономическа обстановка в страната принуди голяма част от предприятията в тези сектори  да намалят своите оперативни разходи. Продължаващото свиване на дейността им крие значителен риск и за "Спарки Елтос" - дали и доколко предприятието ще може да компенсира тази тенденция със засилен износ на машиностроителна продукция.

В очакване на по-обнадеждаващи данни за "Спарки Елтос"  инвеститорите засега свалиха доверието си от неговите акции. В резултат тези книжа загубиха 49.39% от стойността си за последните дванадесет месеца до 0.248 лв. за един брой. През далечната 2007 г. борсовите играчи бяха готови да плащат и по 21 лв., за ги имат в портфейла си.  

Мажоритарният акционер "Спарки груп" увеличи дела си от 69.46 на 87.22% от капитала. Собственици на групата са Станислав Петков и Петър Барбуков - председател на УС и изпълнителен директор (с по 50% дял).

Facebook logo
Бъдете с нас и във