Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ликвидността продължава да създава проблеми на "Спарки Елтос"

Производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД отново отчете  загуба. В края на четвъртото тримесечие на миналата година тя расте до 9.22 млн. лева при 9.80 млн. за същия период на 2018-а. Това  показват данните от междинния счетоводен отчет на дружеството.

Запазва се и негативната тенденция за намаляване на нетните приходи от продажби на продукцията му. Към декември те са само 8.15 млн. лв., което представлява намаление с 49.7 процента. 

Заради неплатени заплати 99% от персонала напусна завода.

Всичко това естествено ще свие производството и възможностите на "Спарки Елтос" да обслужва задълженията си.

А това започва да тревожи и кредиторите.

"Българска банка за развитие" АД, която както е известно е най-големият кредитор на производителя на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД, обяви, че започва да продава отделни елементи (активи ) от заложеното търговско предприятие на "Спарки Елтос" АД. Това става ясно от публикувани в Търговския регистър документи.

През октомври миналата година от "Българска банка за развитие" АД обявиха, че е постигнала споразумение с основните банки- кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД, за преструктуриране на задълженията на тези дружества. И призоваха всички "кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД (в това число основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) за търпение, разбиране и отстъпчивост, чрез въздържане от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение.“

С оглед предстоящото преструктуриране на "Спарки Елтос" АД, Ловеч, е привлечен консултант, който ще изготви стратегия за финансово преструктуриране и стратегия за оперативно преструктуриране, съобщи през януари тази година Петър Бабурков, представител на изпълнителния директор на фабриката "Спарки Груп" АД. Той ще съдейства в процеса по преструктурирането, включително договаряне и сключване на споразумения с доставчици, банки и други кредитори, както и структуриране и осигуряване на ново финансиране.

Но, явно нещата не се развиват по план и се пръстъпва към тази крайна мярка за продажба на активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във