Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЪБИРАТ ЗЛОБА

Вече 20 дни цената на левовия овърнайт депозит гравитира плътно около 2-та процента, при положение че средната цена на еднодневните депозитни сделки за цялата 2001 г. е 3.6 процента. Вероятно цената им се задържа така ниска заради операциите на Министерството на финансите, чрез които то влияе пряко върху паричния пазар. За последните четири седмици среднодневната сума от салдата по левовите сметки на търговските банки в БНБ се увеличи с над 200 млн. лева. През цялото това време финансовото ведомство превеждаше средства към търговските банки за изплащане на заплати и пенсии. През седмицата среднодневните обороти на левовия пазар са 90 млн. лв., което е необичайно висока стойност. В началото на периода предлагането многократно надвишаваше търсенето и цената на овърнайт парите беше около 1.8 процента. В четвъртък търговията се активизира и балансът на пазара беше преоткрит при 3.5 процента. Седмичните периоди се търгуваха в широките граници между 4 и 5 процента. Месечните пък струваха около 5.5 процента. Цената на левовия ресурс се покачи заради плащането на ДДС, на данък печалба и данъка към общините, които трябва да се внесат в бюджета към 14-о и 15-о число на всеки месец. Обикновено в такива периоди банковата система излизат над 300 млн. лева. В момента банките разполагат с 400 млн. лв., които още в началото на следващата седмица ще се окажат твърде малко, за да стигнат за всички плащания. Още в понеделник се очаква цената на дневните междубанкови депозити да се покачи до 5 процента. Едновременно с това повечето от банките ще трябва да продават евро на Централната банка, за да покрият вече станалата характерна за този период от месеца хронична левова недостатъчност. Добре е да се припомни, че отскоро точно за да се избегнат кризисните подскоци на цената на ресурса БНБ осъществява сделки за покупко-продажба на левове срещу евро с вальор в същия работен ден. На 10 декември БНБ проведе последния, втори аукцион, за продажбата на останалото количество двегодишни лихвоносни ДЦК. Лихвата, при която ще се начисляват купонните плащания, е 6 процента. На първия, проведен на 8 октомври, търг бяха продадени 25 млн. лв. номинал при средна годишна доходност от 5.67 процента. Сега при продажбата на нови 25 млн. лв. номинал бе достигната средна годишна възвръщаемост от 5.59 процента. На вторичния междубанков пазар на ДЦК седемгодишните книжа от пробната емисия се търгуваха при 7.4%, но при първичната продажба на част от облигациите беше достигната лихва от 8.37 процента. Ценни книжа с остатъчна срочност до падежа от 4 години се пазаруват при 6.6 процента. На 17 декември ще се осъществи продажба на тримесечна безлихвена емисия държавни ценни книжа. Общото им количество е 10 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност от тях ще бъде основният лихвен процент, с който ще посрещнем новата 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във