Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СИГУРНО СА ПОЛУДЕЛИ

Лихвите по депозитите в левове на междубанковия паричен пазар полудяха. Със сигурност излязоха от кожата си и някои от дилърите на търговските банки. Вместо великденско намаление, те си нагласиха следпразничен бум на доходността на вложенията. Сделки за овърнайт-депозитите във вторник се сключваха срещу 4 процента. През следващите дни в отделни случаи лихвата по тях надскочи 8 процента. Защо се случи всичко това? На този въпрос няма еднозначен отговор. Някои обвиняват единната бюджетна сметка, където отидоха много от левовете. За други причината са операциите на една от големите търговски банки, която наемаше огромни за мащабите на паричния ни пазар средства.
Всъщност принос за това състояние дадоха всички търговски банки. Плащането на годишните данъци към края на март поизпразни левовите им сметки в БНБ. Допълнително напрежение внесе издължаването на месечните данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане през тази седмица. Всички дилъри разчитаха, че ще набавят необходимите им средства на междубанковия пазар. Ако в началото на април търсенето и предлагането на левове беше балансирано, то в средата на месеца купувачите набъбнаха. Много малко от банковите ни институции прибегнаха веднага към продажба на евро срещу левове, в резултат на което бяхме свидетели на ликвидни затруднения в банковата система. Вероятно още в понеделник търговията ще се нормализира и цената на ресурса ще се установи около 4 процента.
В така създалата се обстановка на безпаричие Министерството на финансите успя да пласира успешно поредната тримесечна безлихвена емисия книжа при изненадващо висока цена (т.е. ниска доходност за купувачите). За общата сума на книжата от 10 млн. лв. номинална стойност първичните дилъри и техните клиенти се състезаваха с малко над 15 млн. лева. Беше достигната средна годишна доходност от 4.36 процента. Буди недоумение фактът, че закупилите от тези облигации можеха да сключат репо-сделка за същия срок при 6 процента.
За понеделник, 23 април, Министерството на финансите е поръчало на Българската народна банка да проведе аукцион за продажбата на част от петгодишна лихвоносна емисия държавни ценни книжа. Тя е от отворен тип и ще се продава на части чрез три ежемесечни аукциона. На всеки един от тях ще се предлагат по 20 млн. лв. номинал. Лихвата по книжата е 8% годишно. За отбелязване е фактът, че доходността на първата за годината емисия със същия срок бе 9% на годишна база. Намаляването е в резултат на огромния интерес на инвеститорите, които засега са само български, в дългосрочни ДЦК. Вследствие на това на вторичния пазар в момента сделки с предишните две петгодишни емисии се сключват при около 7.2 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във