Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ЩЕ СЕ ПОВИШАВАТ

Повишаване на лихвените проценти ще има през цялата настояща 2006 г., смятат повечето анализатори. Основната препоръчителна лихва в САЩ, при която би трябвало да се сключват еднодневните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар, е 4.5% на годишна база. Силните данни за щатската икономика може би ще принудят Федералния резерв да повишава основната лихва много по-често от очакваното и много по-бързо ще се стигне нивото от 5 процента. Основно потвърждение на това твърдение са повечето подадени молби за рефинансиране на покупка на ново жилище в САЩ през седмицата в сравнение с предишната. Доскоро се наблюдаваше аномалията по-дългосрочните книжа на щатите (10-, 20- и 30-годишните) да се търгуват при по-ниска доходност от тези със срок до падежа от две години. Това се приемаше за сигурен белег, че се появяват първите признаци на рецесия в икономиката и че ще се стигне до намаляване на основната лихва след близо една година. В момента обаче очакваното настъпване на охлаждане на икономиката и понижаването на лихвите зад Океана все още е далече.
В Англия основната лихва остава непроменена за седми пореден месец - на ниво от 4.5%, като очакванията за нейното понижаване през тази година като че ли вече избледняват.
В Япония централната банка взе решение за прекратяване на близо петгодишната свободна парична политика на поддържане на свръхголяма ликвидност в банковата система. Въпреки това основната лихва от 0.001% се запазва. Това се приема за сигурен знак, че Bank of Japan е уверена, че ще победи в продължилата седем години борба с дефлацията в Страната на изгряващото слънце.
Европейската централна банка повиши на 2 март от 2.25 до 2.5% минимално приемливата лихва по едноседмичните рефинансиращи операции, при които ЕЦБ подпомага ликвидността в еврозоната. Очакванията на пазара са нивото от 3% да бъде достигнато до края на настоящата година.
На аукциона, проведен в началото на седмицата, ЕЦБ реализира на междубанковия паричен пазар 298 млрд. евро за срок от една седмица при средна доходност от 2.57% на годишна база.
До 7 март беше последният срок за регулиране на минималните задължителни резерви в еврозоната. Търговските банки там вече бяха натрупали достатъчно свръхрезерви, в резултат на което предлагането на свободен ресурс взе значителен превес над търсенето. Това беше и основната причина лихвените проценти по еднодневните депозити през този ден да достигнат 1.5% на годишна база.
За нашата банкова система поредният едномесечен период за регулиране на минималните резерви приключи на 3 март. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ, отчитащ овърнайт депозитите на междубанков паричен пазар, се задържа на нива от 2.3 процента. Средната стойност на индекса за предишния месец се установи на 2.28% и това е и стойността на основния лихвен процент, валиден за март. На 8 март при 2.48% вече се договаряха краткосрочните депозити у нас, изцяло в синхрон с по-високите вече лихвени равнища в еврозоната.
Левовите наличности на банковата ни система, поддържани по сметки в Българска народна банка, са в размер на 1.5 млрд. лева. Те са предостатъчни както за поддържане на минималните задължителни резерви, така и за обезпечаване на междубанковите разплащания. Нека да не забравяме, че сме в третия месец от тримесечието, когато приходите в банковата система от бюджета, под една или друга форма, значително надвишават разходите. Точно 445 млн. лв. до 17 март трябва да постъпят по сметки на банките в БНБ, предназначени за изплащане на пенсии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във