Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ПЕКАТ НА БАВЕН ОГЪН И НАБЪБВАТ

В САЩ и в Европа лихвените проценти растат под натиска на бурното развитие на икономиките. Лихвата по краткосрочното финансиране зад Океана е вече 5.25% на годишна база. В Европа се очаква до началото на август лихвеният процент на едноседмичните аукциони, чрез които търговските банки в еврозоната основно се финансират, да е достигнал 3 процента.
У нас през изминалата работна седмица търговските ни банки разполагаха среднодневно с над 1 млрд. лв. по сметки при Българска народна банка (БНБ). Те са предостатъчни както за финансиране на междубанковите разплащания, така и за обезпечаване на минималните задължителни резерви. Среднодневните обеми от по 200 млн. лв., регистрирани на междубанковия паричен пазар, много ясно говорят, че той е добре балансиран и спокоен. Лихвените проценти от около 2.8%, по-ниски от тези по еврото (2.84%), само допълваха картинката на отличната ликвидност в банковата ни система. Средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за седмицата се установи на 2.81 на сто. Лихвата от началото на юни е едва 2.68 процента. Най-вероятно това ще бъде и новата стойност на основния лихвен процент за следващия календарен месец. Нека да припомня, че много от кредитите на банките са отпускани именно при лихвена база, варираща в зависимост от стойността на ОЛП.
До 3 юли изтича и поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви у нас. Банковата ни система в момента е в отлично състояние и търговските ни банки ще приключат и този период без каквито и да е сътресения. На самата дата за отчитане на резервите банките ще получат допълнително финансиране от 135 млн. лв., които ще постъпят по сметките на банките в Централната банка за изплащане на пенсии. По това перо до 17 юли банковата ни система ще получи общо 425 млн. лв., които ще подобрят и без това добрата левова ликвидност. Със сигурност мога да кажа, че и през следващата работна седмица лихвените проценти по най-търгуваните у нас еднодневни депозитни сделки ще се договарят при сравнително ниските нива от 2.8% на годишна база.
Министерството на финансите направи промени в емисионния си календар на държавни ценни книжа. По предварително обявен график на 3 юли трябваше да се проведе аукцион за продажбата на петгодишни лихвоносни държавни ценни книжа с номинал 35 млн. лева. За 24 юли пък беше предвидено реализацията на 10-годишни книжа с номинална стойност 45 млн. лева. Общо за месеца предвиденият номинал от тях е 80 млн. лв., които според мен щяха да се продадат изцяло, защото интересът към книжа с такава срочност винаги е бил голям.
Първият аукцион, насрочен за първия понеделник на юли, е отменен изцяло. Той няма да се провежда. Вторият, насрочен за 24 юли, е предвидено да се проведе, но количеството е намалено до едва 20 млн. лв. номинал. Така левовата ликвидност в банковата система ще се повиши допълнително, защото през следващия календарен месец има плащания по падежи и лихвени плащания за общо 99.1 млн. лева.
Основната причина, наложила тези кардинални промени, е провалът на проведения в началото на предишната седмица аукцион за продажбата на тригодишни книжа. Въпреки че емисията е с остатъчен срок до падеж от 2.5 години, интересът към нея беше малък. Подадените поръчки за участие бяха едва за 32.7 млн. лв., а предложените книжа бяха с номинал 45 млн. лева. Така общото предвидено за продажба количество остана реализирано частично. Явно сега от финансовото ведомство са притеснени за изпълването на предварително насрочените за следващия месец аукциони и са прибягнали до тези мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във