Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СА ПОД КОНТРОЛ

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки продължават да се движат свободно, но в изключително тесни граници, при това единствено и само под строгия поглед на еврото. Междубанковият паричен пазар в страната е напълно свободен, по-свободен дори и от тези в Европа и в Щатите. На какво се дължи това? Факт е, че в Стара Европа тон за песен дава Европейската централна банка, която не само че определя нивото на основните лихви, но най-ревностно и активно го защитава. В зависимост от моментното състояние на пазара тя или интервенира свеж евров ресурс (когато търсенето му от страна на търговските банки е голямо), или изкупува свободните пари, когато наличностите от тях в даден момент нараснат неимоверно много и започнат да натискат лихвите надолу. В САЩ Федералният резерв изпълнява абсолютно същите функции. В България Централната ни банка, поставена в условията на валутен борд, е силно ограничена в директните си действия на междубанковия паричен пазар. Българска народна банка няма правото нито да предоставя, нито да привлича от търговските банки левов и какъвто и да е ресурс в друга валута. За основен лихвен процент у нас автоматично се приема достигнатата средна стойност на индекса ЛЕОНИЯ за изминалия календарен месец, който влиза в сила от първо число на всеки месец. Задължението на БНБ се свежда до неговото изчисляване и публикуване, но не и до пряко участие при определянето му. Не са й дадени лостове и механизми да влияе пряко върху неговата стойност по какъвто и да е начин. Индексът пък се определя изцяло на база на достигнатите лихвени равнища от сключените и изпълнени еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар. Лихвените равнища, по които те се договарят, са в пряка и много силна зависимост от нивата, при които се заемат овърнайт депозити в евро на международните финансови пазари. Основната причина за това е, че дилърите имат възможност с вальор същия работен ден да преведат наличните си еврови ресурси от сметките, поддържани в чуждестранни първокласни банки, в сметката си в БНБ, както и да й ги продадат по фиксинга. Това беше и водещото при договарянето на депозитните сделки на междубанковия паричен пазар през изминалата седмица. В понеделник (18 юли) изтече последният възможен срок за издължаване на акцизите и ДДС, както и на начислените месечни данъци към държавата и общините. Наличните суми по сметки на банките в БНБ се стопиха от близо 1.2 млрд. до 950 млн. лв., колкото бяха и в началото на предишната седмица. Както обикновено, изходящите нетни потоци (в размер на близо 300 млн. лв.) не оказаха съществено влияние върху движението на лихвените нива, при които се търгуваха най-ликвидните еднодневни депозитни сделки. Фактът, че индексът ЛЕОНИЯ се движеше в изключително тесните граници от 2.04 до 2.06%, красноречиво говори, че пазарът съвсем спокойно е отчел преводите към единната бюджетна сметка. За сравнение, депозитите в евро се търгуваха на равнища от 2.05% на годишна база. Среднодневните изтъргувани обеми се задържаха на обичайните си стойности от 160 млн. лв., с което затвърждават мнението за една балансирана и спокойна търговска седмица. През следващите пет работни дни не се очакват каквито и да е събития, които по някакъв начин да допринесат за промяна на постигнатия в момента баланс между търсене и предлагане на левов ресурс на междубанковия паричен пазар. Поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви изтича чак на 3 август. В резултат на това очаквам и през следващия едноседмичен период да се запазят достигнатите лихвени нива от порядъка на 2.04% с тенденция за плавното им намаляване с приближаване на крайната дата за регулацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във