Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СА ИНФАРКТНО БЛИЗО ДО ШЕНГЕНСКИТЕ

Визите за Шенген паднаха, но първи към Европа се отправиха българските лихви. Тримесечните държавни ценни книжа вече втора година се търгуват при около 4 процента. За сравнение депозит в евро може да се предостави за три месеца по 4.6 процента. Двегодишни български ДЦК струват 5.2%, докато за същия период от време цената в обединената валута е 4.59 процента.
Все по-активно на пазара на държавни облигации се изявяват пенсионните фондове. На тях се възлагат надежди в бъдеще да станат основни играчи на него. Причината за това е, че набраните от тях пари ще са големи и за дълги периоди от време. Затова фондовете спокойно могат да инвестират в дългосрочни книжа с нисък риск. А единствената такава възможност все още са вложенията в ДЦК.
В понеделник се проведе аукцион за продажбата на двегодишни книжа. Емисията е лихвоносна, като доходността им е 6.5 процента. Лихвите ще се изплащат на шест месеца, като с последната вноска ще се погаси и главницата. Общата сума на книжата е 50 млн. лв. номинал. Предвидено е тя да се пласира на две равни части от по 25 млн. лева. Първият търг вече е факт, а вторият е насрочен за 11 юни. На търга в понеделник участваха 18 от общо 20 първични дилъри, а стойността на поръчките достигна 54.8 млн. лева. Минималната цена бе 101.51 лв. за 100 лв. номинал. Явно желанието на част от участниците да се сдобият с книжа от тази емисия бе неудържимо. На достигнатата средна цена от 101.88 лв. отговаря годишна доходност от 5.49 процента.
За пореден път междубанковият пазар се доказа като безспорно най-добрият показател на състоянието на ликвидността в системата. В началото на седмицата, когато много от банките разполагаха с излишни левове, еднодневните депозити носеха по-малко от 3% доходност. Прави впечатление, че всяка сряда банковата система страда от хронична липса на левове. Причина за това е заплащането в същия ден на купените ДЦК и съпътстващата ги обичайна активна вторична търговия. За пореден път в средата на седмицата напрежението на пазара се покачи драстично. В този ден Министерството на финансите преведе по сметки на дилърите над 32 млн. лв., дължими за падежи и лихви по притежавани от тях ДЦК. В същото време министерството иззе над 25 млн. лв, което е равностойността на новите ДЦК. В резултат на това в банковата система останаха над 7 млн. лева. Въпреки това левовете като че ли се изпариха. Доказват го и оборотите на пазара, които във вторник бяха над 80 млн. лв., а в сряда се понижиха до под 60 млн. лева. Солта в раната беше посипана и от забавения нощен сетълмент на левовите междубанкови разплащания. В първите часове на сряда депозитни сделки се сключваха на тъмно. До обяд търговията се успокои. Средната цена на еднодневките се установи на 3.5 процента. В края на седмицата ликвидността на банките беше нарушена от плащането на корпоративни данъци. Овърнайт левовите депозитни сделки пък вече се сключваха при над 4 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във