Банкеръ Daily

класация

Лихвите работят за "по-светло бъдеще" на фондмениджърите

 


УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - 2020

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2019 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2020 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2020 година.


 

Изминалата 2020 година беше белязана от пандемията от COVID-19, която постави и държавата, и бизнеса, и гражданите в извънредна ситуация. Въведените ограничения срещу разпространението на коронавируса намалиха възможността за изпълнение на много от планираните дейности и проекти. 

Година бе изключително динамична и показа на инвеститорите, че нещата могат много бързо да излязат от контрол. Но, заедно с това и че пазарът гледа напред.

Пандемията естествено повлия на пазара, потокът на пари сега е по-малък. Всички се опитват да ограничават разходите и спестяват от страх пред неясното бъдеще. Гражданите и бизнеса са ускорили натрупването на средства в банките под формата на депозити. Спестяванията на домакинствата достигат 61.61 млрд. лв. в края на януари. Конкуренцията между банките и управляващите дружества за свободните пари расте.

Но и пазарът за управление на активи у нас продължава да расте, показва проучването  на "БАНКЕРЪ". А фондмениджърите отчетоха над 170 млн. лева повече привлечените парични средства в българските инвестиционни фондове в края на декември. Така за поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите в портфейлите им надскача сумата от 1 млрд. лева. Падащите банкови лихви като че ли започват да работят за "по-светло бъдеще" на сектора. Но това ще се случи, ако договорните фондове намерят начин да привлекат още някаква част от парите на недоволните българи.

Раздвижване по отношение  на обема на активите, на броя на клиентите и на преобразувани и на образувани колективни схеми имаше и през дванадесетте месеца на миналата година при повечето от фирмите от бранша. Три фонда прекратиха своята дейност, но и три нови стъпиха на пазара за управление на активи. Случи се и едно интересно преобразуване. Първият индексен фонд у нас "Алфа SOFIX Индекс", организиран от управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" ЕАД, се вля в единствения в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс - "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат асет мениджмънт" ЕАД. То се осъществи след като Комисията за финансов надзор издаде необходимото разрешение за тази процедура.

Прогнозите са, че продължаващото понижение на лихвите по банковите депозити може да провокира преливането на пари от влоговете към фондовете като  алтернатива за спестяване.

Сега и на ваксинацията се гледа като панацея, която ще помогне за излизането от икономическата криза и влизане в новата реалност. каквато и да е тя. 

Изчисленията показват, че точки по критериите, които използваме за формиране на класацията ни, са получили 18 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а и представиха данни за дейността си. В това число влизат и четири управляващи дружества, организирани от банки. Но само 13 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане. 

Две от тези дружества - "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя, а това, съвсем естествено, ги постави начело на списъка на най-добрите за периода между януари и декември 2020-а. Но това не е изненада, тъй като те  са били сред номинираните и през всяко едно от  тримесечията на миналата година.

И десетте дружества от класацията през 2019 г. запазват местата си и в подреждането за 2020-а, макар и с някои вътрешни размествания. Но към тях в списъка на номинираните се присъединява и "Астра асет мениджмънт". Промяна има и в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" отстъпи първото място. А с петте си номинации и със спечелените 35 точки (от възможните 50) "Елана фонд мениджмънт" заслужи признанието за

"Управляващо дружество на 2020 година"

"Компас Инвест" също взе точки и по петте критерия на класацията и направи стъпка нагоре като стъпи на второто място с 29 точки. И "ДСК Управление на активи" запази мястото си на почетната стълбица и заема третата позиция с 27 пункта. 

И през изминалата година банковите фондмениджъри потвърдиха силното си представяне в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха местата си във финалния (този път) Топ 11. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи. Това е напълно логично. Те имат и най-много договорни фондове, които управляват. Принадлежността им към банкови групи им осигурява достъп до широката клиентска база на компанията майка. А това дава възможност на инвеститорите да разместват парични средства от депозити в колективни схеми, и обратно в зависимост от моментни "хитови" възможности. А парите не изтичат извън групата. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                        ТОЧКИ

1.               "Елана фонд мениджмънт" АД                            35

2.               "Компас Инвест" АД                                              29

3.               "ДСК Управление на активи" АД                          27

4.               "Райфайзен асет мениджмънт (България)" АД  24

                  "Ди Ви асет мениджмънт" ЕАД                            24

6.               "ПФБК асет мениджмънт" АД                              23

7.               "Карол капитал мениджмънт" ЕАД                     21

8.               "ОББ асет мениджмънт" ЕАД                              18

9.               "Астра асет мениджмънт" АД                              16

10.             "Конкорд асет мениджмънт" АД                          13

                  "Капман асет мениджмънт" АД                           13

Забележка: Максималният брой точки е 50.

 

В края на декември миналата година българските колективни схеми са управлявали общо 1.76 млрд. лв., а активите им са нараснали с над 170 млн. лева. Добрата новина за инвеститорите е, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

не отбелязваме промени - най-големите управляващи дружества от 2019-а пазят позициите си сред номинираните. А трима  банкови фондмениджъри отново са заели трите места на върха. Добрите новини от сектора се допълват и от факта, че следващите три дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт", са прескочили кота 100 млн. лв. за привлечени парични средства.

Експертите от "ОББ асет мениджмънт" отново са били най-усърдни. Те са добавили в портфейла на дружеството си над 45 млн. лв., и с 318.90 млн. лв. то изпревари конкурентите си.

В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани 191.60 млн. лв., с което компанията си подсигури втората позиция. Със 189.60 млн. лв. "ДСК Управление на активи" запази мястото си на почетната стълбица.  

"Конкорд асет мениджмънт" през миналата година е най-добре представилият се небанков фондмениджър. С привлечените  около 5 млн. лв. той  вече управлява общо 132.13 млн. лева.

Някои от инвеститорите предпочитат индивидуален подход към тях и към парите им. Анализът на тяхната толерантност към риск и предпочитанията им към определени активи, открива подходящите възможности за вложения. В крайна сметка целта на предлагания индивидуален портфейл или доверително управление е да осигури по-висока печалба, за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

Тази алтернатива за спестяванията позволява изграждане на диверсифициран портфейл според индивидуалните предпочитания за риск, доходност, времеви хоризонт и ликвидност на средствата. Това пък отвори възможност за фондмениджърите  да разработват специални схеми за вложения за някои от клиентите си, които търсят подобна финансова услуга. 

Тъй като тя пък предполага и по-специалните отношения с тези клиенти, а клаузата за конфиденциалност, кара управляващите дружества да не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Трите компании в челото на подреждането са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ" през изминалата една година. А това е следствие и от  принадлежността им  към големи финансови групи.

"Ди Ви асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, като портфейла му расте до 310.31 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 300 млн. лв. по този показател. С привлечените средства в доверителната схема за инвестиране на "Карол капитал мениджмънт", дружеството управлява общо 40.52 млн. лева. Мястото си в тройката в този сегмент запазва и "Елана фонд мениджмънт". Неговите клиенти са му доверили 29.17 млн. лева.

Изчислението по другия показател - 

средните активи на клиент под доверително управление

внесе малки размествания през периода. Но и в това подреждане "Ди Ви асет мениджмънт" води убедително, а средният размер на парите на един клиент, които дружеството умножава, леко се увеличава. След него се нареждат "Компас Инвест" и "Елана фонд мениджмънт".

През миналата година инвестирането в договорни фондове в България, като алтернатива за свободните пари на българите, бавно засилва позициите си у нас. Фондмениджърите не разчитат само на конюнктурни промени на пазарите и продължават да търсят пътя към потенциалните си клиенти - с преобразуване на съществуващите или пък организиране на нови колективни инвестиционни схеми, за да съберат интереса в сектора за управление на активи. От друга страна, промените на пазарите и свиването на възможностите за печалби от някои активи принудиха управляващите дружества за затворят свои колективни схеми. Това обаче не внесе кой знае какви промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

В списъка на номинираните в Топ 10 няма промени, а включените в него запазват влиянието си в сектора. Те управляват 82 фонда от общо 112-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 15 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда.  С по седем колективни схеми в портфейла си са "Елана фонд мениджър" и "Компас Инвест".

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една четвърт от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (31 броя).

Привличането и запазването на клиентите безспорно е най-важното за всеки бизнес. През миналата година имаше сътресения в икономическата среда у нас, затваряха и отваряха фирмите, магазините. Това повлия на доходите в посока на намаление. И фирмите, и хората търсеха нови възможности за печалба. Но, както и числата показват,  в последните години тези желания не влияят така видимо върху показателя

брой на индивидуалните клиенти

А също така и върху дейността и обема на акумулираните активи на управляващите дружества. Повечето фондмениджърите вече са създали своя портфейл от договорни фондове и са наясно със своята стратегия за развитие. Клиентите вече разполагат с достатъчно информация, за да разместват парите си при всеки слух. Ниската финансова култура у нас обаче все още пречи на колективните схеми да заемат по-голям дял в портфейла на българите. Въпреки ниските лихви, банковият влог си остават предпочитаното вложение. Така че успехът на управляващите дружества е заложен в рекламата на предимствата на продукта им. 

Броят на клиентите е чувствителна тема във всеки бизнес и поради това някои от компаниите не споделят тази информация. Това път е причината да не може съвсем "да се изсветли" пазарът за управление на активи. 

В края на миналата година "Райфайзен асет мениджмънт (България)" уверено е начело с привлечените 16 479 клиенти. Дялове от фондовете на "ДСК Управление на активи" имат 15 600 инвеститори, а от възможностите за инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" се ползват 14 хил. души в петте й фонда.

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага дялове от седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли, и спестовни планове.

В последните 19 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява годишната класация на в. "БАНКЕРЪ" за фонд мениджъри в България седем пъти от 2006 г. насам.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД.  Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев, Николай Павлов, Елена Бичева и Георги Малинов.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във