Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОЧАКВАТ ПОВИШЕНИЕ

Лихвените проценти, при които се договарят депозитните сделки на международните финансови и междубанкови пазари, като че ли се подготвят за скок.
Основната лихва в Съединените американски щати, смятано от 13 декември 2005 г. насам, е 4.25 процента. Нека да припомня, че от юни 2003 г., за период от една година, бяха отбелязани най-ниските нива по основната лихва на Щатите от 1% на годишна база. Това е лихвеният процент, при който обикновено по-малките търговски банки зад Океана предоставят излишните си авоари, поддържани и като резерви при Федералния резерв. Тези нива, разбира се, са продиктувани от паричната политика на ФЕД, прокарвана посредством активни операции на открития междубанков пазар за покупка и продажба на ценни книжа, емитирани от държавата и от федерални агенции. След 13 последователни покачвания на основната лихва с по 25 базисни точки тя достигна своето сегашно равнище. Според анализаторите на Wall Street това е за момента нужното равнище, за да бъдат парирани по-нататъшните инфлационни процеси в страната. В момента нарастването на цените в САЩ е 2.2% на годишна база (ако се изключи влиянието на цените на храните и енергията, които са с по-променливи параметри. Следващото покачване на основната лихва едва ли ще стане на 31 януари, за когато е насрочена поредната редовна среща на FOMC, комитета по ликвидност към Федералния резерв на САЩ, натоварен с провеждането на паричната политика на страната. Основателна причина за което са и относително стабилните нива по еднодневните депозити от 2.23% на годишна база, отбелязани за период от един месец назад.
Ситуацията в еврозоната като че ли е обнадеждаваща за развитието на икономиката. По всичко личи, че отбелязаният растеж в края на предишната година ще се затвърди в тенденция през сегашната 2006 г. с очакван растеж от 2 процента. Надеждите за следващата година обаче не са толкова големи и предвижданията са за ръст от 1.7 процента. Този факт дава реалната възможност на Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши в близко бъдеще основните лихви в еврозоната над сега действащата 2.25% минимална лихва по основните рефинансиращи операции на междубанковия пазар. Очаква се лихвите да се покачат на два пъти, като най-често се споменава нивото от 3% в края на 2006 година. Първата стъпка обаче едва ли ще стане на срещата на 2 февруари във Франкфурт. Спокойната междубанкова търговия с депозити в евро за срок от един ден при средните за сегашния месец нива от 2.32%, по-високи от основната лихва 2.25%, като че ли идва да подскаже, че пазарът вече очаква покачване на лихвите в еврозоната.
У нас през изминалите работни дни паричните средства в банковата система, поддържани по сметка при Българска народна банка (БНБ), се задържаха на нива от около 1.2 млрд. лв., след като седмица по-рано те бяха 1.4 млрд. лева. Нетната разлика от 200 млн. лв. се дължи на преведените в хазната близо 350 млн. лв. данъци и акцизи и продадените от търговските банки на БНБ евро за 150 млн. лева. Така постигнатият баланс на междубанковия паричен пазар беше спасен, а среднодневните лихвени проценти от 2.25% се задържаха.
Средните стойности на индекса ЛЕОНИЯ за януари очаквам да достигнат 2.24%, каквато ще бъде и стойността на основния лихвен процент за следващия календарен месец.
Търговията с българските държавни ценни книжа (ДЦК) през последните дни се оживи под въздействието на движението на цените на германските държавни книжа, която отбеляза най-високи стойности от близо три месеца насам. В резултат на това доходът по десетгодишните бундове се понижи от 3.54% в средата на ноември 2005 г. до 3.24% в средата на изминалата седмица.
Така десетгодишните ни държавни облигации се търгуваха в границите от 3.65 до 3.7 процента. Тези със срок до падежа от седем години пък се търсеха на нива от 3.5%, а петгодишните при 3.35 на сто годишна доходност. При 3% годишна възвръщаемост пък се договаряха тригодишните книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във