Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ КЛОНЯТ КЪМ ТОЧКАТА НА ЗАМРЪЗВАНЕ

През изминалите пет работни дни дилърите претърпяха поредното си поражение в неравната борба с българския лев. Изобилието от родна валута се оказа голяма лъжица за местния паричен пазар. От началото на годината Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри сума, надвишаваща 150 млн. лв. от падежи и лихвени плащания по притежавани от банките и техните клиенти ДЦК. В края на изминалата 2000 г. бюджетните организации уставно занулиха сметките си в търговските банки, насочвайки средствата към Българска народна банка. Това предизвика известни затруднения с левовите разплащания поради недостиг на средства по сметките в БНБ на някои от участниците в разплащателната система.
От началото на 2001 г. същите средства отново се появиха в обращение в банковата система. Допълнително неудобство в борбата с тях създава и фактът, че това са т. нар. горещи пари, т.е. такива, които всеки момент могат да бъдат изтеглени от притежателя им под една или друга форма. В резултат на това някои от банките и до ден днешен се чудят къде да ги инвестират, но не защото имат много предложения, а понеже единствената им алтернатива засега е междубанковият паричен пазар. На него предлагането на левов ресурс и през изминалата работна седмица продължи да надвишава търсенето. В резултат на това цената му остана близка до абсолютната нула. Еднодневните междубанкови депозити още заемат най-големия дял от общия обем на пазара. Те са над 90% от среднодневните обороти, които са между 90 и 100 млн. лева. Лихвените равнища, при които се сключваха сделките за такива срокове, бяха замръзнали на 0.3 процента. Много по-скъпо се търгуваха едноседмичните срокове. Тяхната цена се движеше около 0.7% на годишна база.
През настъпващата седмица банките, които предлагат левов ресурс, ще се опитат да повишат цената му на междубанковия паричен пазар, но това едва ли ще им се отдаде лесно. Една от причините е, че в началото на всеки месец в банковата система се изсипват близо 100 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии и социални помощи. Окончателното им изтегляне от банките, поради чисто технически причини, се проточва с дни. Но и друг паричен поток ще поеме към кредитните институции - на 7 февруари Министерството на финансите ще плаща по закупени от тях и техните клиенти държавни ценни книжа за 18 млн. лева. Освен това задължителните преводи към бюджета по сметки в Централната банка, с които се изплащат дължими данъци, също ще станат през следващата работна седмица.
В понеделник нямаше аукциони за продажба на емисии от държавни ценни книжа. Това се случва за първи път от 1997 г. насам. Причина за това е емисионният календар за тази година на министерството на Муравей Радев, който предвижда тримесечни ДЦК да се пласират само два пъти месечно. Също така в рамките на всеки месец е предвидено да се продават и други две емисии в седмиците, когато не се търгуват тримесечните книжа. В резултат на това в петата седмица на месеца предлагане на емисии липсваше. Така че основният лихвен процент, за чиято стойност и през 2001 г. автоматично ще се приема достигнатата средна проста годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени ДЦК, остава непроменен. Неговата стойност, считано от 17 януари, е 4.29 процента.
За 5 февруари Централната банка е насрочила един аукцион за продажба на тримесечна безлихвена емисия ДЦК с обща номинална стойност от 10 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във