Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ КЛОНЯТ КЪМ НУЛА

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар стават все по-близки до нулата, след като дългоочакваните големи преводи от хазната постъпиха в банковата система.През първите десет дни от месеца наличностите в системата нараснаха с 300 млн. лева. От 350 млн. лв., колкото бяха в края на ноември, сега те достигнаха 650 млн. лева. Очаква се постъпленията на свеж левов ресурс от хазната по сметки на търговските банки да продължат. Поне половината от декларираните 1 млрд. лв. излишък в бюджета за изтичащата година ще се изразходват през декември.През предишните два месеца Министерството на финансите умишлено направи едва 85% от предвидените за периода разходи. Реализираните в резултат на това спестявания също ще се похарчат в навечерието на Коледа.С подобряване на ликвидността в банковата система предлагането на левов ресурс на междубанковия паричен пазар все по-упорито взимаше превес над търсенето, в резултат на което лихвените проценти по договаряните депозитни и репосделки с всеки изминал ден ставаха по-ниски.Лихвите по еднодневните депозитни сделки в края на предишната работна седмица бяха 1.1% на годишна база. При същите нива стартира търговията в началото на сегашния период. В края на седмицата обаче еднодневните депозити се търгуваха при 0.5% на годишна база, тъй като огромното предлагане на свободен ресурс не можеше да намери пазар. В същото време оборотите се понижиха от над 70 млн. до 50 млн. лв. - факт, подчертаващ слабото търсене.Едноседмичните левови депозитни сделки на междубанковия паричен пазар се договаряха при 1.8%, а едномесечните - при 2.8 процента. На междубанковия валутен пазар еврото вървеше по 1.95 лева, спрямо 1.9535 лева седмица по-рано. Това е явен признак, че дилърите очакват скорошно понижаване на левовата ликвидност в системата.До началото на следващата работна седмица юридическите лица трябва вече да са превели дължимите ДДС, акцизи и данък върху печалбата си. Общата сума, за която става дума, обикновено е около 350 млн. лева. Насрещните постъпления от бюджета към банковата система ще смекчат донякъде шока от предстоящите данъчни плащания, в резултат на което от банките ще излязат около 200 млн. лева. Наличните авоари по сметки на търговските банки при БНБ към края на следващата седмица ще бъдат около 500 млн. лв., а лихвите по най-ликвидните овърнайт депозити ще възстановят нивото си на около 1 процент на годишна база. На вторичния пазар на държавни книжа облигациите с остатъчен срок до падежа две години се търгуваха при доходност от 4%, а тригодишните - при 4.5 процента. При 5% годишна доходност пък се договаряха облигациите, чийто падеж е след пет години. Книжата с деветгодишен остатъчен срок се търсеха при около 5.9% годишна възвръщаемост. До 12 декември беше крайният срок за подаване на заявки за участие в подписката на Министерството на финансите за замяна на ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари, за облигации в евро. При очакваното дългосрочно изпреварващо повишение на лихвените проценти на щатската валута на международните финансови пазари, както и при вероятното повишаване на курса на долара спрямо еврото, успехът на замяната е под въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във