Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ КАРАТ ДЪЛЪГ ПРАЗНИК

Много от търговските банки у нас бяха решили активно да управляват левовата си ликвидност в промеждутъците между празниците чрез привличане на заемен ресурс от междубанковия паричен пазар. Стандартният подход на повечето от дилърите доведе и до поредните ликвидни проблеми. Не всички от тях прецениха правилно взривоопасното състояние на банковата ни система. По стар български обичай най-спешната и неотложна работа бе оставена за последния момент. Така в последните работни дни на отминалата вече 2001 г. повечето и особено по-големите фирми бързаха да приключат със старите си дългове и да съберат вземанията си. Успоредно с това хазната си прибираше вересиите и не даваше нови. В резултат на това оборотите по междубанковите левови преводи набъбнаха с пъти. До голямото объркване се стигна на 28 декември, когато трябваше да се приключи с напрежението на левовите преводи за годината и с изчистване на откритите валутни позиции. Среднодневните обороти през този период бяха около около 90 млн. лв., а цената на най-търгуваните овърнайт депозитни сделки се люшкаше между 7 и 27 процента. Именно тогава помогна приетото в началото на месец ноември 2001 г. решение на БНБ да търгува с резервната валута евро и в същия работен ден, когато става въпрос за сделки с налични по сметките на търговските банки суми. Много от участниците на пазара използваха този последен шанс за спасяване на ликвидната си чест. Продажбата на евро беше единственият шанс за някои от тях да осъществят вече наредени левови плащания. На 29 декември банките работиха до обед, а наредените преводи в този ден, съгласно сегашния регламент за разплащания на Банксервиз, крайните им получатели щяха да получат на следващия работен ден - на 2 януари 2002 година. Това беше и основната причина общата сума на разплащанията да се върне в обичайните си граници. Напрежението на паричния пазар спадна и цената на овърнайт депозитите намаля драстично от 20%, колкото беше при отварянето на пазара до 5% само след два часа. През първите два работни дни от 2002 г търговските банки приключваха с регулацията на минималните си задължителни резерви, които всяка една от тях е длъжна да поддържа в БНБ. Общата сума на левовата маса в обращение в банковата система на 3 януари достигна до 560 млн. лв., след като на 28 декември беше 300 млн. лева. От тях 170 млн. лв. преведе Министерството на финансите за изплащане на пенсии както и на дължими лихви и главници по ДЦК. В резултат на това нивата на търговия с левови междубанкови депозити спаднаха до 0.5% на годишна база. Тук е мястото на си припомним, че средното ниво, при което се търгуваха еднодневните депозити през януари 2001 г., беше 0.68 процента. Вероятно така ще бъде и през тази година. Предстои ни месец на отлична левова свръхликвидност, на ниски нива на лихвените проценти - при търговията с левов ресурс, и на покачване на цената на ДЦК. За съжаление за трета поредна година те ще се окажат единственото убежище за левовите инвестиции на банките. За жалост дебютът на първичния пазар на ДЦК беше с фалстарт. На 2 януари Министерството на финансите предложи за продажба тримесечни сконтови книжа. Общата сума на емисията беше 12 млн. лева. За участие бяха регистрирани едва 11.53 млн. лева. В резултат на това емисията не беше изпълнена изцяло. На минимално одобрената цена от 98.7 лв. за 100 лв. номинал отговаря проста годишна доходност от цели 5.27 процента. Средната проста годишна доходност е 4.78% и това е стойността на основния лихвен процент, валиден от датата на емисията, т.е. от 2 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във