Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ АТАКУВАТ НОВИ ВЪРХОВЕ

Лихвените проценти, при които на междубанковите пазари се договарят депозитните сделки, както и доходността по държавните ценни книжа, като че ли се подготвят за атака.
Тон за песен ще даде зад Океана Федералният резерв на САЩ. Основната лихва там в момента е 4.25 процента. При сравнително близките нива в порядъка от 4 до 4.26% на годишна база се търгуваха доскоро и еднодневните депозити в щатски долари на международните финансови пазари. От средата на изминалата седмица обаче цената на ресурса в долари се повиши и лихвеното равнище вече е 4.35 процента. За последния работен ден на месеца е насрочена поредната редовна среща на FOMC, на която се очаква поредното 14-о покачване на основната лихва с 25 базисни точки - до 4.5 процента. Нека да припомня, че от изключително ниското ниво от 1%, действащо в периода от 25 юни 2003 до 30 юни 2004 г., стартира галопиращото покачване на лихвите в Щатите. Все пак е необходимо да отбележа, че финансовият свят очаква изчерпване на потенциала за повишаване на лихвите. Също така от следващата седмица Алън Грийнспън ще предаде щурвала на Федералния резерв на своя приемник Бен Бернанке, от който се очаква да следва водената и до момента лихвена политика, която от доскоро стимулираща премина във внимателно обмислена. Дали ще е така ще покаже бъдещето.
В еврозоната също все по-често се говори, че моментът за вдигане на лихвите вече е назрял. Дори самият председател на управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) - Жан Клод Трише в сряда обяви, че нарасналото доверие в германската икономика помага да се затвърди мнението у банките, че икономиката в еврозоната се възстановява. Но няма и никакъв повод за предстоящо вдигане на лихвите. Въпреки това очакванията са, че ЕЦБ ще повиши в близко бъдеще основните лихви в еврозоната от сегашните 2.25% минимална лихва по основните рефинансиращи операции на междубанков пазар до 2.5 процента. Това обаче едва ли ще се случи на редовната среща на управителния съвет на Централната банка, насрочена за 2 февруари. Повечето очаквания са за вдигане на лихвите през март. Не е изключено в края на 2006 г. нивото да достигне 3 процента.
У нас лихвените проценти по най-търгуваните на междубанковия паричен пазар еднодневни депозитни сделки се задържаха стабилно на нивото от 2.27% на годишна база. Това е и стойността на българския индекс ЛЕОНИЯ, стриктно отчитащ лихвените равнища по овърнайт депозитите. Нека да спомена, че неговата средна стойност за настоящия месец, която до момента е 2.24% на годишна база, автоматично се приема за основен лихвен процент за следващия месец.
Изминалата работна седмица беше богата на събития и за пазара на държавни ценни книжа (ДЦК). Бяха проведени два аукциона за продажба на петгодишни лихвоносни облигации в понеделник (23 януари) и тримесечни безлихвени бонове (25 януари). На първия от тях бяха реализирани 45 млн. лева номинал при средна годишна доходност от 3.36% на годишна база. Лихвеният процент по номинала е 3%, а средната достигната цена бе 98.37 лв. за 100 лв. номинал. Участие в наддаването взеха 24 от общо 25 първични дилъри на ДЦК, като подадените от тях поръчки достигнаха 125.71 млн. лева.
За тримесечните книжа заявки подадоха едва 17 финансови институции за покупки общо за 59.7 млн. лева. Така предложеното количество от 35 млн. лв. номинал беше реализирано изцяло. Достигнатата средна продажна цена от 99.44 лв. за 100 лв. номинал осигурява годишна възвръщаемост от едва 2.25 процента. След приспадане на дължимите на БНБ комисиони тя пада до 2.01 процента. За сравнение - тримесечните депозити на междубанковия паричен пазар се договарят на нива между 2.6 и 3% годишна лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във