Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Лихвеният напън възбуди апетит

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

 

След динамични промени на очакванията, които варираха от 30 до 50% вероятност за повишение с от 12.5 до 25 базисни точки, управляващите на една от основните централни банки - тази на САЩ, решиха да оставят основната й лихва без промяна - в диапазона от 0 до 0.25 процента. Пазарите на държавен дълг подчиниха движението си на очакването какво ще се случи. В първите три дни от седмицата станахме свидетели на ръст на доходностите по основните ДЦК със средно с около 10-15 базисни точки за десетгодишните книжа. Резултатът бе следствие от ниската ликвидност и от решението на мнозина инвеститори да останат извън пазара. След като се разбра, че няма да има промяна обаче, станахме свидетели на резки спадове на доходностите, особено в по-късите матуритети. Двугодишните трежърита дори достигнаха отрицателни нива, отбелязвайки най-силното си дневно понижение от 2009 г. насам. В края на седмицата десетгодишните американски ДЦК се търгуваха при търсена доходност до падежа от 2.182%, което се равняваше на понижение от 0.7 базисни точки, като по-рано през седмицата нивата бяха около 2.30 процента.

Пазарите на книжата от еврозоната също бяха концентрирани върху решението на Фед. Редица икономисти очакват евентуално усилване на количествените улеснения от ЕЦБ след запазването на основните лихви в САЩ на ниски нива поради опитите на институцията от Франкфурт-на-Майн да задържи евентуално поскъпване на еврото.

Подобно на трежъритата немските бундове се търгуваха при ниска ликвидност и с ръст в доходностите от около 10 базисни точки. След обявяването на решението на Фед станахме свидетели на засилване на търсенето им. В края на седмицата десетгодишните бундове се търгуваха при възвръщаемост до падежа от 0.687%, което формира седмичен ръст от 3.5 базисни точки. Промяната при френските ДЦК със сходен матуритет се равняваше на спад от 0.1 базисни точки - до 1.056 процента.

Книжата, емитирани от периферните страни от еврозоната, получиха сериозна подкрепа след новините за основната лихва в САЩ, като основната причина според анализаторите бе свързана с повишаването на рисковите апетити на инвеститорите. Десетгодишните италиански ДЦК се търгуваха при доходност до падежа от 1.795% и седмично понижение от 3.7 базисни точки. По-дълбок бе спадът при испанските ДЦК със сходен матуритет, като той се яви една своеобразна корекция на ръстовете от последните седмици, свързани с несигурността около предстоящите на 27 септември парламентарни избори. Доходността по десетгодишните испански ДЦК бе на нива от 1.985% в края на седмицата при понижение от 11.6 базисни точки.

Най-сериозно повишение на доходностите се наблюдаваше при британските джилтове. Поредна порция добри данни, свързани този път с продажбите на дребно, доведоха до засилване на оптимизма за растящата вече 10 поредни тримесечия икономика на Острова. Десетгодишните джилтове се търгуваха при търсена доходност до падежа от 1.954%, което формира седмичен ръст от 12.5 базисни точки.

 

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във