Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВАТА В ЕВРОЗОНАТА НЯМА ДА ПАДА

Пазарът се събуди в четвъртък (8 юли), когато бомбените атентати в Лондон и скъпият петрол накараха цените да се раздвижат панически. Освен върху валутния курс, ефектът се изрази и в поевтиняване на акциите по световните борси, като инвеститорите затваряха позиции и предпазливо насочваха свободните средства към държавните облигации. Това движение на пари, подсилено от спекулативни отваряния на позиции, доведе до растеж на цените и понижаване на доходността по книжата. В по-късните часове на деня нивата се възстановиха - десетгодишните еврооблигации отново достигнаха до нива около 3.20%, а американските - до 4.00 процента. При 30-годишните книжа съответно доходностите са около 3.70% за Европа и 4.30% за САЩ.След решението на Банк ъф Ингланд от 7 юли за задържане на текущите нива на основната лихва в размер на 4.75%, от Европейската централна банка (ЕЦБ) също не промениха лихвата от 2 процента. Това и последвалите изявления на председателя на ЕЦБ Жан Клод Трише се приеха като знак, че до края на годината основната лихва в ЕС ще остане в този диапазон.Българските външни книжа, чиито котировки релативно се влияят от бенчмарковите облигации, също направиха силно възходящо движение, след което възстановиха предишните нива. Падежиращата през 2007 г. емисия в евро е с цена 107.80 евро за 100 евро, а тази с падеж 2013 г. - 126.90 евро за 100 евро.Доларовият ЗУНК не може да бъде намерен на текущите цени купува - 98.95 долара за 100 долара. Същото може да се каже и за евровата ЗУНК емисия. Евровите ДЦК с падеж 2010 г. са на нива купува 111.20 евро за 100 евро, а книжата с падеж 2018 г. - 118.00 евро за 100 евро. На вътрешния пазар продължава силното търсене и дефицитът на ценни книжа. През следващата седмица предстои емитирането на тригодишни корпоративни облигации на ОББ, деноминирани в левове. Високият обем (до 80 млн. лв.) и възможността за последваща вторична търговия на фондовата борса могат да превърнат облигациите в бенчмаркови. Фиксираният купон ще бъде 0.75% над постигнатата средна доходност по тригодишните ДЦК, за които ще се проведе аукцион в понеделник (11 юли). На въпросния аукцион можем да очакваме доходност под 2.80 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във