Банкеръ Daily

Пари и пазари

Лидерството на пазара се печели и губи от доверието, което една организация може да създаде

Двадесетото издание на проучването C-Suite на  IBM - "Създай предимство от доверието", което се провежда два пъти годишно, анкетира близо 13 500 мениджъри на висши ръководни позиции (C-Suite) от целия свят, за да проучи механизмите, чрез които компаниите постигат лидерство на пазара чрез повишаване на доверието в работата на компанията и споделянето на данни с нея. Това съобщават от International Business Machines) - най-големият в света доставчик на софтуер, хардуер и комплексни услуги в областта на информационните технологии.

Проучването, проведено от Института за стойност на бизнеса на IBM (IBM Institute for Business Value - IBV) в сътрудничество с Oxford Economics, изследва висшия мениджмънт на водещи брандове в 98 страни и двадесет индустрии.

То установи, че лидерството на пазара най-често се постига, когато организацията отчита високо ниво на доверие в данните от потребителите си, собствените бизнес процеси и цялостната партньорска екосистема.

Количествените и качествени проучвания показват, че съществуват лидери, макар и едва 9% от общия брой респонденти, които IBM нарича "Факелоносци" и които се открояват с разбирането, че прозрачността, взаимността и отчетността са от изключително значение за спечелване на доверието на ключовите заинтересовани страни. Тези лидери използват информацията, за да изграждат доверието на клиентите, да създават култура на взимане на решения, основани на данните и умело да споделят данни с другите партньори от екосистемата, без да губят конкурентно предимство. Установено е, че тази група превъзхожда останалите в растежа на печалбата и рентабилността, постигайки 165% по-високи резултати, както и в иновациите и управлението на промените.

Тези лидери разбират из основи, че изграждането на доверие в отношенията с клиентите е стратегическа необходимост и влагат сериозни усилия за да го постигнат и задържат. Всъщност:

-82% от лидерите силно вярват, че данните спомагат за създаването на стратегическо предимство при повишаване нивото на доверие на клиентите, както и за постигане на крайните резултати.

-Тези лидери имат предимство от 22% спрямо своите конкуренти в умението си да уважават поверителността на личните данни на клиентите си като основно конкурентно предимство.

Това е изключително важно в момент, когато потребителите все повече се замислят за това дали са склонни да споделят лична информация. Проучване на IBM във връзка с поверителността на информацията установява, че 81% от глобалните потребители казват, че през последната година те се притесняват все повече за това, как компаниите използват техните лични данни.

За щастие, същото проучване показва, че нараства склонността за споделяне на информация с компании, които са прозрачни в това как се използват данните на потребителя - 81% твърдят, че подкрепят активно компании, които са прозрачни в използването на лични данни и избягват да работят с компании, които не го правят. В резултат на това, организациите, които вече са спечелили доверието на клиентите, имат голяма вероятност да запазят информацията, която притежават. Според тях, клиентите им не биха искали да бъде унищожена информацията, защото разбират, че има стойност в събирането на данни, което би помогнало на компаниите да доставят нови видове услуги в бъдеще. От своя страна, лидерите отчитат много по-голям успех, тъй като 71% от тези компании използват информацията за идентифициране на неудовлетвореност на клиентите и да отговарят на нуждите им, в сравнение с 28% от останалите фирми.

Водещите организации, които поставят доверието в основата на начина, по който използват данни, за да работят с клиентите си, създават огромни възможности за по-голям успех. Според Марк Фостър, старши вицепрезидент, IBM Services и Global Business Services, днешният бизнес трябва да може да спечели довериено на клиентите, като същевременно се уповава на данните от своите собствени процеси и екосистеми. В противен случай компанията бързо ще изостане от своите конкуренти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във