Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ СТАНАХА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ

Лицензираните инвестиционни посредници вече са двадесет и пет. Само преди седмица обаче тяхната бройка беше двадесет. В сряда (15 март) Комисията за финансов надзор (КФН) лицензира ФК Карол АД, ДЗИ Инвест АД, МакКап Брокерс АД, АБВ Инвестиции ЕООД и ББГ Симекс ООД. Първите трима посредници имат собствен капитал над 1.5 млн. лв. и техният лиценз е пълен. Те ще имат възможност да извършват предвидените в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително и поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка.
Останалите два посредника - АБВ Инвестиции и ББГ Симекс, към момента са с лиценз от среден тип, за който изискването е минимален капитал от над 250 хил. лева. Двамата посредници ще могат да извършват предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. Към 15 март 12 от инвестиционните посредници са с пълен лиценз, а останалите 13 имат лиценз от среден тип.
КФН откри и процедура за принудително отнемане на лиценза на кюстендилския инвестиционен посредник Фининвест АД. Решението на комисията е продиктувано от системните нарушения, които са извършвани от компанията, като само за 2005 г. Фининвест е имало седем административни нарушения. Самото дружество е внесло преди четири месеца заявление за доброволно отказване от лиценза, но не е направило никакви действия в тази насока, заяви заместник-председателят на КФН Милчо Стоименов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във