Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИЦЕНЗИРАХА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ФОНД НА ЕЛАНА

Елана Еврофонд АД стана второто инвестиционно дружество от отворен тип след ИД Златен лев АД, лицензирано от Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Новата компания ще влага набраните от нея пари главно в дългови ценни книжа, като най-малко 50% от активите ще отиват за закупуване на ДЦК, съобщи за в. БАНКЕРЪ консултантът на Елана Христо Карамфилов. До 20% от набраните средства ще се инвестират в банкови ипотечни облигации, а по максимум 10% - в общински облигации и в чуждестранни книжа с фиксиран доход, допълни той. Първоначално набраният капитал на дружеството възлиза на 515 хил. лв., като той може да се изменя в зависимост от интереса към книжата му. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа тъкмо променливият размер на капитала е основната разлика между фондовете от отворен тип и затворените инвестиционни дружества. Отворените дружества пък във всеки един работен ден са длъжни да емитират нови свои акции и да изкупуват обратно вече издадени. Така, ако инвеститорите са закупили повече книжа на фонда, отколкото са му били продадени, капиталът ще се увеличи. Обратно, капиталът намалява, когато повече акционери са продавали обратно книжата си. Цената, по която се извършват тези операции, ще бъде равна на нетната стойност на активите на Елана Еврофонд. Засега акционери в него са 20-30 физически лица, но техният брой и структурата на капитала ще се променят, след като тръгне търговията. Планираме до края на 2002 г. да наберем 10 млн. лв., заяви пред в. БАНКЕРЪ инвестиционният консултант на Елана Христо Карамфилов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във