Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЯТНО ЗАТИШИЕ НА ПАЗАРА

Привидно на пазара се е възцарило лятно спокойствие. Няма особена причина от промяна на ситуацията от преди седмица, липсва фактор, който може да повлияе на доходностите и да раздвижи осезаемо цените за толкова кратък период от време.Към момента е ясно, че в Европа лихвите ще останат непроменени и спекулациите за инфлационния натиск от високите цени на петрола биха могли да се парират от пасивната лихвена политика. От тук евентуалните движения следва да са технически, около нивата на подкрепа при европейските книжа, като евентуален пробив не би следвало да доведе до осезаемо повишаване на доходността.Регистрираната средна доходност по българските тригодишни ДЦК от последния аукцион беше 2.79% - срещу текущо ниво на европейското бенчмарково ниво около 2.37% и около 2.28% в деня на аукциона. При десет годишните ДЦК, емитирани в България, доходността е около 3.65-3.75% срещу 3.27% по европейските бенчмаркови книжа със същия период.В Щатите доходността по десетгодишните книжа се стабилизира над 4% с ориентировъчни нива към 4.15 процента. Тридесет годишните доларови книжа също повишават доходността си до 4.40 на сто. Подобна е тенденцията и при Европейската тридесетгодишна емисия, която достигна 3.80% срещу 3.68% преди седмица.Българските външни емисии, деноминирани в Евро, са на цени 107,55/100 срещу 107.80/100 от преди седмица за падежиращата през 2007 година и 126.30/100 срещу 126.80/100 от преди седмица за падежиращата през 2013 година.Известното понижаване на цените на европейските книжа, съчетано с силното търсене на облигации на вътрешния пазар в България води до свиване на рисковата премия. Независимо от това текущите котировки по българските вътрешни книжа, които се публикуват по страниците и са генерирани на база реален спред от добавена премия върху бенчмарковия европейски еквивалент също отбелязват понижение на цените. Действителните сделки, ако изобщо се стигне до тях, са на по-ниски нива на доходност и на по-високи цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във