Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ ЗАЛЯ ЛИХВИТЕ

ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ ЗАЛЯ ЛИХВИТЕЛихвените нива, при които се договаряха депозитните сделки на междубанковия паричен пазар, потъват в безгрижно лятно настроение. Повод за това е запазването на отлична левова ликвидност в банковата система като цяло. Вече половин година дилърите на местния паричен пазар тръпнат в очакване кога ще привършат свежите левове, с които бяха залети в края на предишната и началото на тази календарна година. Тогава Министерството на финансите обяви, че бюджетният излишък от близо 1.5 млрд. лв. ще бъде изхарчен по предназначение. Това означава, че тези пари под една или друга форма ще се влеят в банковата система. БНБ пък обяви поредните мерки за охлаждане на ентусиазма на банковата общност при отпускането на кредити. В така създалата се ситуация търговските банки получиха солидна глътка свеж левов ресурс, който Централната банка се опитваше да им отнеме. Банковата система успешно се адаптира към мерките на БНБ и с нов пионерски ентусиазъм раздаваше кредити през цялото първо тримесечие на 2005 година. Така се стигна до поредните, но този път драконовски мерки по затягане на кредитното кранче. На Батенберг № 1 се заеха сериозно със създалата се сложна или по-скоро конфузна ситуация и притиснаха недисциплинираните банки, които парадираха с непослушанието си, като немирниците в детската градина.Страстите около кредитния сектор вече се поуспокоиха и БНБ със задоволство рапортува пред Международния валутен фонд, че кредитната експанзия е овладяна и нарастването на кредитния портфейл на банковата система ще бъде сведено до зададените граници. След като цяла зима банките се радваха на отлична левова ликвидност, топенето на снеговете не успя да отнесе натрупаните вече авоари и те останаха на разположение на дилърите. Плащането на годишните изравнителни вноски по данъка върху печалбата, съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане, както и изплащането на дивидентите за миналата година не успяха да източат наличностите по сметки на банките в БНБ. Така банковата общност посрещна първите летни дни, окъпана в пари. Преди седмица общата наличност по сметките на кредитните институции в Централната банка възлизаше на близо 1.7 млрд. лева. От тях над 600 млн. лв. бяха в евро и близо 1.1 млрд. в български лева. Тази сума е предостатъчна както за обезпечаване на минималните задължителни резерви, така и за безпрепятственото изпълняване на всички междубанкови разплащания. През първите дни на тази седмица изтече последният срок, до който юридическите лица вече трябваше да се превели дължимите от тях акцизи и ДДС, а така също данък върху печалбата и данъка към общините. Общата сума, насочена към единната бюджетна сметка в БНБ, възлезе на близо 200 млн. лева. Дилърите се разделиха с нея, но тя много бързо беше попълнена чрез своевременни продажби на евро. Срещу тях БНБ завери левовите сметки на търговските банки. Именно наличието на достатъчно евро по сметките им в първокласни чуждестранни кореспонденти засега успява да успокои страстите и да задържи лихвените проценти на все още сравнително ниски стойности - близки до тези по еврото. През изминалите пет работни дни лихвените проценти по еднодневните депозитни сделки се движеха в границите от 2 до 2.07% на годишна база в зависимост от търсенето и предлагането. До края на следващата седмица, а и до края на месеца не очаквам настъпването на каквито и да е събития, които да предизвикат драстични промени в обстановката на пазара. Поддържането на достигнатите вече нива от около 2.05% на годишна база по овърнайт депозитите, на каквито се търгуват и еврото на международните финансови пазари, ще осигури фиксирането на средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ, близко до 2.06 процента. Това е и стойността на действащия в момента основен лихвен процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във