Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ЗАТРУПВАТ БАНКИТЕ

Банковата система продължи да пъшка под тежестта на левовата свръхликвидност и през изминалата работна седмица. Много от банковите институции у нас все още не успяват да се отърсят от затрупалите ги в първите дни на новата година левове. Първичните дилъри на ДЦК у нас получиха от Централната банка близо 100 млн. лв. - дължими лихвени плащания и плащания по падежи на ДЦК от Министерството на финансите. Само погасителната вноска, която е в размер на 1/19 част от номинала, плюс лихвите по облигациите по ЗУНК възлезе на 62.5 млн. лева.
Междубанковият паричен пазар остана пренаситен със свободни левове. Предлагането на свеж левов ресурс за срок от един ден под формата на депозитни и репо-сделки вече падна под 1% на годишна база. Търговците обаче избягваха по-дългосрочни сделки заради риска, на който се подлага предоставящият ресурса, ако цената се покачи рязко в близките дни. Среднодневните обороти отново бяха около 70 млн. лева. Това е знак, че търсенето е в рамките на нормалното, но предлагането на левове е огромно. Наближават крайните срокове за плащане на данъци. За ДДС той е 14-о, а за данък печалба 15-о число от месеца. Излизането на значителни средства от банковата система през следващата седмица вероятно ще създаде известно раздвижване на пазара и ще покачи цената на левовия ресурс.
Единственият аукцион, проведен от Централната банка в понеделник, бе за продажбата на двегодишни лихвоносни държавни ценни книжа. Общата сума на емисията е в размер на 50 млн. лв. номинал. Сега Министерството на финансите предложи 25 млн. лв. от тях. Останалото количество ще се пласира също чрез търг на 12 март. Първичните дилъри и техните клиенти подадоха поръчки за 57.8 млн. лева. Участие взеха 19 от общо 20 финансови институции, имащи статут на първични дилъри на ДЦК през първите шест месеца на годината. Лихвеният процент е само 6.5% на годишна база. Постигнатата сега средна годишна доходност бе 6.04 процента. За сравнение - печалбите на инвеститорите от първичната продажба на двегодишни ДЦК през цялата 2000 г. беше 6.79 процента.
На 15 януари БНБ ще проведе търг за продажбата на 10 млн. лв. номинална стойност тримесечни безлихвени ДЦК. Аукциони за пласирането на книжа с такава срочност вече се провеждат през седмица. Общата сума на всяка от емисиите ще е 10 млн. лв., като за основен лихвен процент, както и през миналата година ще се приема достигнатата средна годишна доходност от продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във