Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ПРЕЖИВЯХА СЕДЕМ ДНИ НА ГРАНИЦАТА

Ниските лихвени равнища по еднодневните депозити бързо се повишиха от 2%-3% до 6%-8% в началото на седмицата. Въпреки натрупаните резерви в банковата система на междубанковия левов пазар се появи напрежение. Нивата и на едноседмичните, и двуседмичните депозити нараснаха до 4.50 - 5.50%, но такива депозити предлагаха ограничен брой банки.Наличните левове в системата се задържаха в обем около 220 милиона - на прага на критичното ниво за извършване на разплащанията. Високите лихвени нива ще се запазят и през следващата седмица, тъй като предлаганите левове на пазара са малко по обем, а в края на месеца клиентите имат да плащат големи суми.На 22 юли Министерството на финансите предложи за продажба на извънреден аукцион десетгодишни държавни ценни книжа Предложеното количество беше в размер на 25 млн. лв., но министерството одобри поръчки за 19.92 млн. лв. при среден доход от 8.44 процента. Максималната доходност достигна до 8.60% на годишна база.На 29-и ще се проведе аукцион за продажба на 25 млн. лв. тригодишна емисия с купон от 5.75 процента. При липсата на свободни левове в системата и голямото предлагане на книжа с матуритет между три и четири години вероятно доходността на аукциона ще надвиши 6%-6.10% на годишна база. Много вероятно е получените поръчки за участие да бъдат по-малко от предложеното количество. На последния проведен аукцион за продажба на тригодишна емисия постигнатата доходност беше 5.88 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във