Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕ-БЕЗДЕЛНИЦИ ЗАДРЪСТИХА БАНКОВАТА СИСТЕМА

И през изминалата работна седмица левовата свръхликвидност в банковата система продължи да диктува лихвената политика на междубанковия паричен пазар. Търговските банки, сдобили се с голямо количество левове още в първите дни на Новата година, все още не успяват да ги вложат в достатъчно доходни и в същото време краткосрочни инструменти. Свободните в момента неработещи левове достигнаха 200 млн., което е твърде много за мащабите на икономиката ни. Точно преди година ситуацията беше същата.
Среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар вече надхвърлиха 100 млн. лв., което само по себе си е своеобразен рекорд. Предоставянето на левове под формата на депозитни и репо сделки продължава да се осъществява предимно за срокове от един ден при цена около 0.6% на годишна база. Това показва, че неоползотворените пари са доста над 100 млн. лв. и банките разполагат с тях за кратко време, т.е. не е сигурно в кой момент левовете ще се насочат извън техния обсег. Сметките на кредитните институции в БНБ са безлихвени и престоят на ресурса им на площад Батенберг си е чиста загуба, защото банките на свой ред заплащат лихва по привлечените средства на клиентите си.
Задръстването на банковата система даде своето отражение и върху резултатите от проведения на 15 януари аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК. На него БНБ предложи книжа с номинална стойност от 10 млн. лева. На аукциона се състезаваха 15 от общо 20 финансови институции, утвърдени за първични дилъри за първото шестмесечие на настоящата година. Сумата на регистрираните от Централната банка поръчки достигна цели 19.5 млн. лева. Това бе напълно достатъчно, за да се продаде емисията изцяло. Достигнатата средна цена бе 98.94 лв. за 100 лв. номинал, което е с 0.06 лв. повече от цената 2 седмици по-рано. Отговарящата й годишна доходност е 4.29% и това е основният лихвен процент от 17 януари.
За 22 януари е насрочен следващият търг за продажбата на ДЦК. Емисията е петгодишна, лихвоносна и е от отворен тип, т.е. общата сума ще се продава чрез няколко последователно провеждани аукциона. Общият й номинал е 60 млн. лева. Пласирането на облигациите ще се извърши на три етапа. Търговете са насрочени съответно за 22 януари, 26 февруари и 26 март. На всеки един от тях ще се предлагат по 20 млн. лева. Лихвеният процент, който ще получават собствениците на книжата, е 9% от номиналната стойност на емисията. Плащанията по нея ще са на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. При последния за изминалата 2000 г. аукцион за продажба на книжа с такава срочност се постигна средна годишна доходност от 9.03 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във