Банкеръ Daily

Пари и пазари

КЗК разреши на Софарма да купи аптеките Фармастор

Комисия за защита на конкуренцията разреши придобиване на самостоятелен контрол от  „Софарма Трейдинг“ ЕАД върху 19 броя обекта за търговия на едро с лекарствени продукти и други продукти за здравето на човека, формиращи верига аптеки „Фармастор“.

КЗК установи, че пазарът на производство на лекарствени продукти е силно раздробен и се характеризира с множество участници, като делът на групата „Софарма“ от общо произведените в страната лекарствени продукти е незначителен [0-5]%. Допълнително, Комисията анализира и делът на групата Софарма от общо изплатените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) средства за лекарствени продукти, отпускани с рецепта и включени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък.

Антимонополната комисия  стига до заключението, че „Софарма“ е сред най-големите български производители на лекарствени продукти, но неговата пазарната позиция на националния пазар на производство на лекарства не е значителна. Също така бе установено, че „Софарма Трейдинг“ АД е сред четиримата водещи участника на пазара, които в периода 2010 – 2016 г. имат общ пазарен дял възлизащ на над 80 % от пазара. Доколкото тези участници са с близки пазарни дялове, на пазара няма ясно изразен лидер. Данните за 2016 г. показват, че „Софарма Трейдинг“ АД не е водещо и при продажбите общо към аптеки и болници, нито в сегмента продажби към аптеки.

По-голямата част от произведените от придобиващата група лекарства се реализират чрез други търговци на едро. Предвид пазарните дялове на производителя  „Софарма“ и на търговеца на едро „Софарма Трейдинг“ АД, КЗК стига до извода, че евентуално ограничаване на доставките на произведените от групата лекарства единствено чрез своя дистрибутор, би било икономически нецелесъобразно.
Пазар на търговия на дребно с лекарствени продукти предназначени за хуманната медицина

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във