Банкеръ Daily

Пари и пазари

КЗК разреши на "Синергон Холдинг" да изкупи всички акции на "Светлина-Сливен"

Мажоритарният собственик коригира търговото предложение, което бе одобрено от КФН

След корекция в офертните документи Комисията за финансов надзор е издала разрешение за публикуване на търговото предложение от "Синергон Холдинг" АД - София, за изкупуване чрез инвестиционния посредник "Авал Ин" АД на 43 879 акции от капитала на "Светлина" АД - Сливен от останалите акционери на дружеството, съобщиха от регулатора.

Бившият приватизационен фонд придоби след първото търгово предложение още 32.08% от книжата с право на глас и вече контролира 90.08% от капитала на сливенската фирма и трябва да направи още едно предложение към миноритарните акционери, за да придобие и останалите 9.92%, както е по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Той предвижда търгово предложение и когато един собственик придобие повече от 90% от капитала. За разлика от първото предложение, което е задължително, това се прави само по желание на мажоритарния собственик и дава възможност след неговото изтичане той да отпише компанията от регистъра на публичните дружества. Тази оферта е последна покана към дребните акционери, които все още не са продали акциите си да го сторят, тъй като след това ще загубят правата, които им гарантира едно публично дружество.

"Синергон холдинг" АД изкупува останалите 43 879 акции по 20 лева за един брой.

Сливенската фирма "Светлина" АД е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове. Търговият предложител не възнамерява да преобразува или прекратява дейността на "Светлина" АД, както и да прехвърля контрола върху дружеството на трети лица.

За да изкупи книжата, които са извън портфейла му, "Синергон холдинг" трябва да извади 241 334 лева. В края на март бившият приватизационен фонд притежава налични парични средства (в каса и безсрочни влогове) общо 123 000 лева. Но заедно с това има да събира и свои вземания - от свързани предприятия и клиенти и доставчици на сума  1.117 млн. лева.

След изтичане на срока за приемане на търговото предложение (9 август-5 септември) и публикуване на резултатите, "Синергон холдинг" АД ще поиска отписване на "Светлина" АД от регистъра на публичните дружества. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във