Банкеръ Daily

Пари и пазари

Куриерът "Спиди" ще плати повече на акционерите си

Добрите финансови резултати на "Спиди" АД намират отражение и в проекторешенията на предстоящото редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 17 юни. Печалбата на фирмата за куриерски услуги през миналата година е в размер на 12 154 635.39 лева. Мениджърите предлагат сумата от 7 528 666.60 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите, или по 1.40 лв. за всяка акция. Това ще означава увеличение със 16.6% спрямо заделените по 1.20 лв. от печалбата за 2017-а. 
Остатъкът от печалбата за миналата година да бъде отнесен като неразпределена печалба, пише още в писмените материали към поканата за свикване на общо събрание.

Всичко това ще стане факт, разбира се, ако акционерите одобрят доклада на мениджърите за дейността на дружеството през изминалата година (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за 2018-а.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителния орган от отговорност за дейността им през изминалата година. Общото събрание ще обсъди, и евентуално одобри, максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2019 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 12 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат всички инвеститори, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 3 юни.

През първото тримесечие на тази година фирмата за куриерски услуги показва ръст от над една трета на консолидираните приходи до рекордните 52.2 млн. лева. Това пък води и до удвояване на нетната печалба на групата "Спиди". Продължават и инвестициите, които са 2.2 млн. лв. в периода между януари и март, а над половината от тях са вложени в транспортни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във