Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Кръговратът на парите

Нова сериозна трансформация преживяха голяма група публични компании - от инвестиционни дружества в договорни фондове през 2012-а.


След масовата приватизация през деветдесетте година на миналия век се родиха първите подобни дружества от отворен тип - Златен лев, Надежда и Индустриален фонд АД. И тогава те възкликнаха след друго едно преобразуване - на някои от бившите приватизационни фондове. Впоследствие роящите се български управляващи дружества създадоха още няколко такива колективни инвестиционни схеми и общият им брой достигна десет.


Трудната ситуация на капиталовия пазар у нас през последните няколко години накара фонд мениджърите да потърсят възможности да намаляват разходите си по управление. Преобразуването ги приближава до искания резултат, тъй като няма да има съвет на директорите и служители, а с отпадането на публичния характер на дружеството няма да се плащат таксите, които дължат публичните дружества. Годишната такса за общ финансов надзор при договорните фондове е значително по-ниска, а общите им разходи ще намалеят с около 10%, показват изчисленията.


Седем от инвестиционните дружества вече проведоха общи събрания на акционерите си, които гласуваха за преобразуването на колективната схема в договорен фонд. Това направиха Адванс Инвест АД (от групата Карол), Елана Високодоходен фонд АД, Златен лев АД, Конкорд фонд - 2 Акции, Селект баланс, Капман Капитал и Ти Би Ай Евробонд.


Следващата стъпка е получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуване. После инвестиционното дружество и неговата емисия акции се отписват от публичния регистър и така се прекратява търговията с тях на БФБ-София. В крайна сметка не се очаква всичко това да окаже непосредствено въздействие върху стойността на вложенията на отделния инвеститор, твърдят анализаторите. Просто вместо акции вече ще имате дялове.


Акционерите на


Златен лев

nbsp;


първи гласуваха през март за превръщането му в договорен фонд със същото име. Една акция от инвестиционното дружество се заменя с един дял от новата колективна схема. Акционерите на Златен лев, които пожелаят, могат да излязат от тази си инвестиция, като предложат за обратно изкупуване своите акции. Това те ще могат да направят в периода до 31 януари следващата година.


Златен лев е наследник на Обединен национален приватизационен фонд Златен лев АД. Получи своя лиценз през 1999 г. и стана първото дружество у нас от този тип. Публичното предлагане на негови акции започна от юли 1999 година.


Във връзка с преобразуването на инвестиционното дружество Селект Баланс АД (бившето КД Пеликан АД) в договорен фонд и неговите акционери ще имат възможност да предложат за обратно изкупуване своите акции, съобщиха от фирмата. Срокът да упражнят това си право беше тридесет дни и приключи на 23 декември. Фондът е част от портфейла на Селект асет мениджмънт ЕАД. Едноличен собственик на управляващото дружество е бившият приватизационен фонд Сила холдинг АД, който изкупи всички акции на КД Инвестмънтс ЕАД.


Решението за преобразуване на Капман Капитал АД беше взето от годишното общо събрание на инвестиционното дружество, състояло се на 23 юли. Акциите му се търгуваха на БФБ-София до 21 декември. След прекратяване на сделките с тези акции регистрацията на емисиите им на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на фондовата борса беше прекратена.


Други две инвестиционните дружества -


Конкорд фонд - 2 Акции АД

(познато като БенчМарк фонд - 2 Акции АД) и Ти Би Ай Евробонд АД, също имат разрешение от Комисията за финансов надзор да се преобразуват в договорни фондове. Техните книжа обаче все още се търгуват на борсата. Акционерите на двете фирми одобриха това предложение през юли. Едноличен собственик на Конкорд асет мениджмънтАД (бивше БенчМарк асет мениджмънт АД) с дял от 99.99% от капитала е Финанс Консултинг АД, което пък е част от групата Химимпорт.


Засега акционерите на дружествата от отворен тип - Надежда и Индустриален фонд АД, не се предвиждат предложения за преобразуване. В момента първото се управлява от ПФБК асет мениджмънт АД, което с акционери ПФБК с дял от 19.99% и още няколко фирми, близки до Първа инвестиционна банка.


Преобразуването на познатите ни инвестиционни дружества предлага още няколко положителни ефекта. Наследилите ги договорни фондове вече няма да харчат за организиране на общи събрания на акционерите. Тъй като тези права на практика се упражняват от средно не повече 2% от всички притежатели на акции, това упражнение няма да ощети притежателите на такива книжа.


В същото време се запазват всички права, свързани с инвестициите - на записване и обратно изкупуване на издадените дялове, на ликвидационен дял, за получаване на информация за финансовите отчети и на всякаква допълнителна информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във