Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КРИЗИТЕ ИДВАТ И СИ ОТИВАТ

Г-жо Илкова, до каква степен събитията на световните пазари ще се отразят у нас?
- Събитията на световните пазари вече се отразиха у нас. България като страна членка на Европейския съюз вече не е изолирана от останалия финансов свят и всичко, което се случва на големите борси, не може да не окаже влияние и тук. Инвеститорите както по света, така и в България са много внимателни при избора на пазарите и компаниите, към които се насочат.
За всички е ясно, че намалялата активност на участниците на капиталовия пазар се дължи на световната финансова криза, която е факт вече повече от една година. С цел ограничаване и покриване на загуби, реализирани на други пазари, голяма част от чуждестранните инвеститори се изтеглиха от местния пазар. Съвсем закономерно, на фона на ниската ликвидност, това оказа силен натиск надолу върху цените. Този ефект бе и допълнително усилен от действията и поведението на някои групи индивидуални български инвеститори, една част от които поемаха необосновано високи рискове, граничещи с хазартно поведение. Впоследствие се поддадоха на емоциите си, като не отчетоха в достатъчна степен рисковете от инвестираните в ценни книжа, характерни за капиталовите пазари по цял свят. А именно че цените на акциите могат както да се покачват, така и да падат и печалбите не са гарантирани.
Аз мисля, че ние трябва да гледаме в перспектива, защото кризите идват и си отиват, а българският капиталов пазар е млад, ние тепърва ще го развиваме и обогатяваме и съвсем естествено ще се възползваме от позитивите му. Освен това голяма част от компаниите, чиито акции се търгуват на нашата борса, се развиват добре и това се вижда от публикуваните от тях резултати. Не бива да забравяме и стабилното развитие на българската икономика като цяло - високия ръст на брутния вътрешен продукт на страната към настоящия момент, благоприятната данъчна политика (корпоративен данък 10%, данък за облагане доходите на физическите лица 10%, нулев данък върху доходите, реализирани на капиталовия пазар, данък върху дивидент 5%). От нашите разговори с представители на най-големите борсово търгувани компании стана ясно, че те нямат никакво намерение да се отказват от инвестиционните си планове, че стоят добре на пазарите си в страната и чужбина. Всичко това подсказва наличие на добри перспективи за българския капиталов пазар. Нещо повече - след като кризата премине, може да се окаже, че нашият регион е добро място за инвестиране и свободните пари, които в момента се натрупват и са обездвижени, да се насочат и към Югоизточна Европа. Вчера приключи първата по рода си международна конференция за бъдещето на капиталовите пазари в Югоизточна Европа, организирана от БФБ, която премина на много високо равнище и получи широк медиен отзвук. За пръв път от много години насам стана ясно, че взаимодействието и добрият синхрон между борсите в региона с едни и същи проблеми е много ценно и всички бяха убедени, че само по този начин може да се опитаме да направим Югоизточна Европа нов финансов център, привлекателен за инвестиции.
Според вас трябва ли да се вземат мерки, ако спадът на БФБ-София продължи и какви биха могли да бъдат те?
- Съгласно действащата нормативна уредба не е в правомощията на нито една институция да взема конкретни мерки, ако е налице рязък или продължителен спад на пазара на финансови инструменти, на какъвто сме свидетели в момента. Ако цените на търгуваните инструменти спадат, то това е резултат на персонални инвестиционни решения за сключване на сделки на такива цени от страна на инвеститорите. От тази гледна точка намирането на равновесната точка е приоритет на участниците на пазара, а не на неговия пазарен оператор, какъвто е БФБ-София.
Следва да отбележим, че в много страни бяха предприети мерки, свързани с оказването на подкрепа на финансовите пазари. Тези мерки обаче бяха свързани с това да не се допускат повече трусове, предизвикани от фалити на инвестиционни банки, застрахователи и прочие, а не с цел да се спре спадът на цените на търгуваните инструменти. И в нито един от тези случаи мерките не бяха предприети от регулираните пазари. В заключение бих искала да подчертая, че никой не може да даде точна прогноза кога ще свърши кризата, но съм убедена, че мерките, които вземат правителството на САЩ и европейските централни банки, ще дадат положителен ефект върху глобалните пазари. Едва когато от САЩ тръгнат положителни новини за стабилизиране на обстановката там, бихме могли да говорим за по-ясно очертаване на контурите на европейските пазари и в частност в нашия регион.

Facebook logo
Бъдете с нас и във