Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КРИВАТА НА ДОХОДНОСТТА ПОДСКАЗВА ЗА РЕЦЕСИЯ В САЩ

Кривата на доходността на щатските ДЦК започна да се обръща наопаки на 31 август, което се случва за първи път през последните четири години. Подобен обрат обикновено е признак за настъпваща рецесия. Въпросната крива е графика, която следи доходността на държавните облигации с различен срок до падежа (респективно пазарната цена за обслужване на правителствения дълг). В края на миналия месец доходността на двугодишните щатски ДЦК стана по-висока от тази на тригодишните, което означава, че разходите за обслужване на заемите с двегодишен срок до падежа са по-високи от по-дългосрочните. Много стратези очакват през идните седмици обрат в кривите и на ценните книжа с по-дълъг живот. Движението настъпи след публикуваните по-слаби данни за икономическия растеж на САЩ и за промишления сектор, придружени от високите цени на горивата и очакваните колосални щети от урагана Катрина. Цените на всички ДЦК се повишиха, което натисна надолу доходността им. Това изравняване на кривите на доходността на ДЦК с различен падеж може да се обясни и с комбинацията от растящите лихви, които тласкат нагоре доходите от по-краткосрочните книжа и растящото търсене и слабо предлагане на по-дългосрочни облигации. Управителят на Федералния резерв Алън Грийнспън заяви неотдавна, че подобна графична инверсия, основаваща се на търсенето и предлагането, не вещае непременно рецесия. Истинско безпокойство ще настъпи при обрат в кривите на доходността на десетгодишните ДЦК, защото повечето кредитни проценти са обвързани с тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във