Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КРИВАТА НА ДОХОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ СЕ ИЗПРАВЯ

Тревогите около растящата инфлация в еврозоната и в САЩ определиха настроенията на финансовите пазари през седмицата. Цените за барел суров петрол за втори път преминаха границата от 100 щ. долара, златото също прескочи психологическата бариера от 1000 щ. долара за тройунция, а индексът на потребителските цени в САЩ - един от основните измерители на инфлацията, се повиши с 0.4% през януари. Ако се добави и едно евентуално трайно поскъпване на горивата, доста въпросителни ще изникнат пред паричния комитет на Федералния резерв (FOMC), който трябва да се справи със забавянето на икономическия растеж, защото високите цени на петрола са инфлационен генератор. Засега обаче котировките на фючърсните контракти по щатската федерална лихва с падеж през март 2008-а отразяват с голяма вероятност снижаване на основния лихвен процент с 50 базисни пункта - до 2.5%, на следващото заседание на щатската централна банка през март. Все по-имагинерни обаче стават очакванията за основна лихва под 2% към края на годината с оглед опасенията от растящите цени. Това намери отражение и върху кривата на доходност на американските дългови книжа, която започна да се изправя. Спредът между двугодишните и десетгодишните държавни облигации достигна 170 точки. За сравнение, седмица по-рано разликата беше 190 пункта (най-голямата за последните четири години). В края на седмицата книжата с падеж след две години се търгуваха при доходност 2.18%, петгодишните - при 3%, а десетгодишният дълг можеше да се купи при ниво 3.90 процента.
На Стария континент книжата също поевтиняха, като и тук инфлацията беше основната движеща сила. Впрочем, проблемът с покачващите се цени в еврозоната никога не е слизал от дневния ред на представителите на Европейската централна банка, които не пропускат никаква възможност за проинфлационни коментари. През изминалата седмица беше публикуван доклад на Европейската комисия, според който прогнозите за растежа на еврозоната за 2008-а се понижават до 1.8%, а инфлацията се очаква да бъде средно 2.6% - доста над предишните очаквания за 2.1 процента. Лихвените фючърсни контракти по EURIBOR сочат под 50% вероятност ЕЦБ да понижи дори с 25 пункта основната лихва на общността през първото полугодие, докато само няколко седмици по-рано пазарите очакваха 50 базисни точки под текущите нива. Двугодишните базови книжа поевтиняха до 3.40% годишна доходност, петгодишният дълг достигна 3.60%, а дългосрочните десетгодишни книжа можеха да бъдат закупени за 4.05 процента. При европейските облигации също се наблюдава известно изравняване на кривата на доходност, но в много по-малка степен в сравнение с щатския дълг. Същевременно спредът по двегодишните спрямо десетгодишни книжа е едва 65 пункта, което показва малка вероятност ЕЦБ да предприеме някакви стъпки по редуциране на лихвата в еврозоната в краткосрочен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във