Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Крехки надежди за борсов растеж

Кирил Иванов

инвестиционен консултант

 

Затаили дъх в очакване на почти 100% сигурното повишение на лихвите в САЩ на следващото заседание на Федералния резерв през този месец, инвеститорите отчетливо заеха пасивна позиция. Повечето основни световни индекси "забуксуваха" на място, с относително леки движения в посока надолу.

На този фон българският  борсов индекс SOFIX успя да вземе осезаема преднина и да "блесне пред конкуренцията", отбелязвайки около процент и половина ръст до нивата над 620 пункта. Върху настроенията на инвеститорите повлияха в голяма степен позитивните новини от редица "сини чипове", а политическата несигурност беше загърбена. "Монбат" например очаква да постигне през не чак толкова далечната 2021-а нетна печалба от 37.7 млн. евро, което е повишение със 158% спрямо 2016-а. Приповдигнатите очаквания на мениджмънта се разпростират и върху приходите от продажби, като се залага те да се повишават с нескромните 61.5% - до 216.4 млн. лева. Компанията е умерен оптимист и за тази година, през която следва да чакаме повишение на приходите от 18.3% - до 151.6 млн. евро, и ръст на нетния финансов резултат с 14.4% - до 16.6 млн. евро. Инвеститорите "прегърнаха" данните доста ентусиазирано, а енергичните покупки доведоха до ръст с около 7% - до 10.70 лв. за дял.

"Софарма" също започва 2017-а с приповдигнато настроение. Фармацевтичният концерн отчита силно представяне на външните пазари през първите два месеца, като тенденцията се засилва през февруари, с ръст на износа от  40% на годишна база. Като цяло за периода приходите от продажби на "Софарма" се увеличават само с 8% спрямо същия период на 2016-а. Паричните постъпления на вътрешния пазар са намалели с 5%, докато приходите от износ са с 16% повече. Инвеститорите не бяха особено впечатлени от публикуваните числа и при относително високи обеми наблюдавахме "тясна" консолидация около 3.76 лв. за дял. Подобна беше търговията и при дъщерния търговец на едро с медикаменти и консумативи на "Софарма Трейдинг". При относително добри за позицията обеми книжата на дружеството приключиха седмицата почти без промяна на нивата около 7.77 лв. за акция.

Със силен консолидиран ръст на нетната печалба за 2016-а "стресна" инвеститорите на Първа инвестиционна банка. За изминалата година нетният финансов резултат на "трезора" се е увеличил до 104 млн. лв. от близо 24 млн. лв. през 2015-а. Резултатът на групата е повлиян значително от спада на разходите за обезценки, които намаляват от 329 млн. лв. до 156 млн. лв. в края на декември. Инвеститорите очевидно не очакваха подобен развой, след като акциите на ПИБ бяха изкупени до нивата 4.15-4.19 лв. за брой, което формира ръст от около 7% на седмична база.

Не такъв късмет имаха акционерите на друг относително ликвиден публичен "трезор", а именно Централна кооперативна банка. Акциите на кредитната институция от групата "Химимпорт" бяха под натиск от разпродажби и приключиха седмицата със спад от малко над един процент и нива от 1.56 лв. за един брой.

Силен ръст обаче отбелязаха книжата на друг представител на финансовия сектор на "БФБ-София". ЗАД "Евроинс" продължи победоносния си ход нагоре с около 9% - до около 1.35 лв. за дял, макар и при неголям изтъргуван обем.

През седмицата стана ясно, че един от основните акционери на "Сирма груп холд" е намалил участието си в капитала на компанията от 8.86 на 4.81%, като по този начин е увеличил значително и т.нар. фрий флоут (свободно търгуваните акции), а възможно и бъдещата ликвидност. Новината се прие хладнокръвно от инвеститорите и търговията на "БФБ-София" се разви в тесните граници между 1.15 и 1.17 лв. за дял.

Новина през седмицата "произведе" и "Индустриален холдинг България". Бившият приватизационен фонд е продал 210 хил. собствени акции през февруари на средна цена от 0.966 лв. за брой, намалявайки по този начин експозицията си до 920 985 броя. Търговията с книжата на компанията през последните няколко дни се движеше на нивата 0.97-0.98 лв. за дял при ниски обеми.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във