Банкеръ Weekly

Йонно-литиевите батерии - проклятие или шанс за компаниите

Кредитор продава активи на "Спарки Елтос"

Странно занятие е предприемачеството. Може да ти донесе слава, пари и почести, но също така и да те сгромоляса, ако започнеш по-рано дадено начинание - преди да му е дошло времето  или ако закъснееш при  развитието му.

Нещо подобно се случи и с производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД. През последните години компанията пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на електроинструменти. Компанията изгради с банков заем производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-йонни батерии като ползва  банков кредит за 10 млн. евро. "Спарки Елтос" обаче не успя да се възползва от някои благоприятни  тенденции в сектора, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства  от 2010 г. насам поради по-високата издръжливост на батериите и по-добрите им технически характеристики.

Производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД спази традицията, оформила се през  последните години, като

отново е на загуба.

В края на четвъртото тримесечие на миналата година тя расте до 9.22 млн. лв. при 9.80 млн. за същия период на 2018-а. Това  показват числата от междинния счетоводен отчет на дружеството. Така е и в последните десет години. Запазва се и негативната тенденция за намаляване на нетните приходи от продажби на продукцията му. Към декември те са само 8.15 млн. лв., което представлява намаление с 49.7 процента. Така че финансовото състояние на компанията от Ловеч продължава да се влошава.

Заради лошите си резултати през изминалите години фирмата е натрупала загуба от 48.20 млн. лв. в края на декември, а стойността на собствения й капитал се е свила значително - до 13.34 млн. лева.

"Спарки Елтос" е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на завода обхваща около 100 вида професионални електроинструменти. След кризата пазарите му значително се свиха. Като лош сигнал може да се приеме и това, че разходите за материали намаляват, което означава, че има

по-малко поръчки от клиенти.

В резултат от липсата на реална производствена и търговска дейност дългосрочните задължения на "Спарки Елтос" са нараснали до 36.88 млн. лева. Заедно с това краткосрочните дългове също са се увеличили и в края на миналата година са на стойност 69.48 млн. лв., като фирмата дължи на банки 53.45 млн.лв, а останалите са текущи задължения. Но и бремето на лихвите по банковите заеми, които фирмата плаща, продължава да расте. Срещу тези задължения стоят текущи активи за 66.57 млн. лева. Но и един бърз поглед върху счетоводния баланс показва, че не всички те  могат бързо да се превърнат в кеш при спешна необходимост. Всъщност наличните пари, с които разполага  "Спарки Елтос" (в брой и по безсрочни депозити) са само 85 хил. лева.

Ликвидността на дружеството, т.е. възможността му да покрива задълженията си, е под въпрос и буди тревога сред клиентите му и сред инвеститорите, тъй като акциите на "Спарки Елтос" се търгуват на "БФБ-София".

Мажоритарен акционер, притежаващ пряко 87.22% от капитала и акциите с право на глас на фирмата от Ловеч е "Спарки груп" АД. Собственици на групата са Станислав Петков и Петър Бабурков - всеки с дял по 50% дял. В момента Бабурков е представител в съвета на директорите на изпълнителния директор на ловешкия завод - "Спарки груп".

Работници в едно от най-големите ловешки предприятия започнаха да го

напускат заради неизплатени заплати

още през август 2018-а. А през октомври миналата година и останалите около 300 служители са били приканени от ръководството на дружеството да подадат заявления за напускане и да се регистрират като безработни поради финансови затруднения. Заради неплатени заплати около 99% от персонала е напуснал завода.

Някаква надежда за работниците се появи, когато на 27 ноември миналата година бе подадена молба от страна на Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда" за откриване производство по несъстоятелност на ловешкия завод. Производството обаче бе прекратено на 2 декември 2019-а поради оттегляне на молбата.

Всичко това естествено свива производството и възможностите на "Спарки Елтос" да обслужва задълженията си. А това  започва да тревожи и кредиторите.

"Българска банка за развитие" АД, която както е известно е най-големият кредитор на производителя на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД, обяви, че започва да

продава отделни елементи (активи )

от заложеното търговско предприятие на "Спарки Елтос" АД. Това става ясно от публикувани в Търговския регистър документи.

През октомври миналата година "Българска банка за развитие" АД обяви, че е постигнала споразумение с основните банки кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД, за преструктуриране на задълженията на тези дружества. И призоваха всички "кредитори на "Спарки Елтос" АД и "Спарки" АД (в това число основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) за търпение, разбиране и отстъпчивост, чрез въздържане от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение." От писмото на държавната банка, представено в Комисията за финансов надзор и в "Българска фондова борса" АД, ставаше ясно, че "водените успоредно преговори с потенциални инвеститори са в напреднала фаза, като очакваме те да доведат до положителен резултат за всички заинтересовани лица до края на годината." Но явно не е постигната договореност и е  предприета  следващата  стъпка.

С оглед на предстоящото преструктуриране на "Спарки Елтос" АД, Ловеч, е привлечен консултант, който ще изготви стратегия за финансово преструктуриране и стратегия за оперативно преструктуриране, съобщи през януари тази година Петър Бабурков, представител на изпълнителния директор на фабриката "Спарки Груп" АД. Той ще съдейства в процеса по преструктурирането, включително договаряне и сключване на споразумения с доставчици, с банки и с други кредитори, както и структуриране и осигуряване на ново финансиране.

Но, явно нещата не се развиват по план и се пристъпва към  крайна мярка - за продажба на активи. Най-вероятно тя е част от план за подобряване на финансовото положение и за спасяването на "Спарки Елтос".

Facebook logo
Бъдете с нас и във