Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОСТАВАТ АГРЕСИВНИ И СТАБИЛНИ

Търговските ни банки продължават да раздават агресивно кредити на фирми и граждани. В рамките на една година балансовото число на българската банкова система нарасна с 33.7% и от 44.5 млрд. лева достигна 59.5 млрд. лева. На пръв поглед умереният цялостен растеж всъщност е подклаждан основно от агресивната кредитна политика на банковите ни институции. За същия период от време депозитната база отбелязва повишение само с 30% - от 30 на 38.5 млрд. лв., докато кредитните портфейли набъбнаха с 57% до 40.5 млрд. лв. в момента срещу 25.8 млрд. лв. преди година. Стабилно растат и печалбите на банковата система, които от 265 млн. лв. преди година вече са 400 млн. лв. за първите три месеца на 2008-а. Същевременно лошите заеми като дял от общо количество отпуснати кредити намаля от 2.9% преди година до 2.5% в момента, като оценката им е 1 млрд. лева. Това на практика показва, че банковата дейност е разумно управлявана и в същото време много печеливша.
Портфейлът от банкови ценни книжа продължава да е около 5.2 млрд. лв. и представлява 8.4% от активите на банките. От тях 3 млрд. лв. са инвестирани в български ДЦК, което представлява точно 5% от всички вложения. Банките са принудени да поддържат в портфейлите си държавни облигации за близо 2 млрд. лв. с цел обезпечаване на бюджетните средства по сметки при тях. Министерството на финансите имитира емитирането на ДЦК на първичен пазар, колкото да поддържа именно този т.нар. санитарен минимум, необходим на първичните дилъри на ДЦК да обезпечават бюджета. Останалите 1 млрд. лв. номинал е собственост на други инвеститори. Застрахователните дружества и пенсионните фондове притежават държавни облигации за около 650 млн. лева.
През последните три месеца Българската народна банка организира провеждането само на по един аукцион на месец за продажба на ДЦК - всеки от които за обеми, колкото финансовото ведомство е счело за необходимо да пусна на пазара. За май е планиран един търг за продажбата на десетгодишни държавни съкровищни облигации с 40 млн. лв. номинална стойност. Той е насрочен за 19 май. През идния месец ще се проведе също само един аукцион с дата 16 юни. Тогава за реализация ще се предложат лихвоносни ценни книжа с 35 млн. лв. номинал и с падеж след пет години. Така за първото полугодие на 2008-а Министерството на финансите ще пусне в обращение нови ДЦК за общо 200 млн. лв. номинална стойност. За същия период от време пък от обращение излизат ДЦК с общ номинал от близо 300 млн. лв., в това число и погашения по главници по ЗУНК.
На международната финансова сцена инвеститорите отново се пренасочват към държавния дълг както на развитите, така и на развиващите се пазари. Към последните спада и България. Увеличаващото се доверие в страната ни доведе до намаляване на рисковите премии, като по десетгодишните книжа те се понижиха до 140 базисни точки, след като през март бяха достигнали 240 пункта. Българските облигации в евро с падеж през януари 2013-а се търсят на нива от 110.5 евро за 100 евро номинал (4.92% годишна доходност) - с 50 евроцента по-скъпо от началото на месеца. Другата ни емисия в щатски долари с падеж през януари 2015-а се търгуваше на относително стабилните нива от 118.2 щ. долара за 100 долара номинал, или 5% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във