Банкеръ Daily

Пари и пазари

Кредитите и депозитите в Групата ПИБ се увеличават

Нетната печалба на Групата "Първа инвестиционна банка" за деветте месеца на тази година се увеличава до 70.99 млн. лв., като добави 3.21 млн. лв. към положителния си финансов надзор спрямо същия период на 2018-а. Това показват числата в тримесечния консолидиран отчет за третото тримесечие на кредитната институция. Групата има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно дружество). През 2019 г., както и през предходната година банката не е разпределяла дивиденти.

Общите приходи на ПИБ от банкови операции за деветмесечието възлизат на 284.26 млн. лева. Нетният лихвен доход леко е намалял и е в размер на 186.80 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони расте до 74.49 млн. лв. при 71.21 млн. лв. преди година. Административните разходи (за персонал, амортизация, реклама, за наеми, телекомуникации, софтуер и друга компютърна поддръжка и за други външни услуги), обаче са се повишили с около дванадесет милиона лева.

Заради добрите финансови резултати от началото на годината активите на ПИБ достигнаха в края на септември стойност от 10.07 млрд. лв., което означава ръст спрямо края на 2018 г. от 485 млн. лева. По този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти към края на юни са нараснали с 463 млн. лв. и вече са в размер на 8.81 млрд. лв., става ясно от консолидирания отчет за дейността. А така и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

В същото време вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 6.10 млрд. лв., отчитат от ПИБ, като нарастването за деветте месеца на тази година е с 386 млн. лева.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 септември 2019 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

Общо 15% от акциите на ПИБ са предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" АД.  От началото на тази година цените на акциите на ПИБ лъкатушат нагоре-надолу, като прескачаха нивото от три лева нагоре, а после се търгуваха и под три лева. В крайна сметка към момента сделки с книжата на кредитната институция се сключват при 2.96 лв. за един брой, след като започнаха годината при 3.32 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във