Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Красимир Дачев събира активите на "Свилоза"

Красимир Дачев - председател на борда на директорите на "Свилоза"

Решението на мажоритарния собственик на "Свилоза" АД - Свищов да изкупи всички акции на производителя на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея взриви цената им на "БФБ-София". А след като в средата на октомври Комисията за финансов надзор (КФН) върна търговото предложение за доработване, котировките скочиха до десетгодишен връх. Регулаторът иска сериозни корекции в офертата на "А.Р.У.С Холдинг" АД (90% от него са собственост на Красимир Дачев), който контролира в момента 80.67% от капитала на "Свилоза". Мажоритарят обаче има споразумение за обща политика по управлението на компанията от Свищов с фирмата KBD AS Luxemburg, която притежава 4 млн. акции. Така общият процент на правата на глас в общото събрание на "Свилоза", контролирани пряко и непряко от "А.Р.У.С Холдинг", достига 93.26% от капитала.

Холдингът иска да събере и останалите 6.74% от малките акционери. Предлаганата цена на една акция е 4.70 лв., а крайната цел е отписване на компанията от регистъра на публичните дружества. Това означава и спиране на търговията с тези книжа на БФБ, което ще постави четири хиляди акционери в невъзможност да се освободят от тази своя инвестиция - бързо и при пазарни условия, когато те решат.  

Още повече, че свищовската фирма е сред най-перспективните, които се търгуват на фондовата борса у нас. А и финансовите й резултати го потвърждават. Чрез основното си дъщерно дружество - "Свилоцел" ЕАД, тя е единственият производител у нас на сулфатна избелена целулоза и има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост. Нещо повече, дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции в този сектор и на Балканите, а и в Европа.

В сегашното търгово предложение обаче има и една уловка. Например, "А.Р.У.С Холдинг" контролира повече акции, отколкото е обявил. Според последния списък на акционерите от юни, "Свилоза 2000" АД има дял от 1.58% от капитала. Мажоритарният му собственик е "Екотекника" ЕООД, но малък дял в него държи и Михаил Колчев, който е изпълнителен директор на "Свилоза". Отделно и "Екотекника" има акции в свищовската фирма - 2.42% от книжата с право на глас. Което означава, че Красимир Дачев може да разчита на още 4% от капитала при гласуването за отписване на "Свилоза" като публична компания.

Комисията за финансов надзор настоява "А.Р.У.С Холдинг" да изготви оценката й и според дружествата аналози. Мотивът е, че използването на този метод ще доведе до по-висока цена спрямо търговата от 4.70 лв. за акция в предложението, чието публикуване е временно забранено. Предвид обстоятелството, че дейността на "Свилоза" е експортно ориентирана и голяма част от приходите й от продажби през последните години са реализирани от износ, на международните пазари тя се конкурира с множество предприятия със сходен предмет на дейност и сходни произвеждани продукти. "Доколкото както "Свилоза" АД, така и конкурентните предприятия, реализират приходите си на едни и същи пазари, всички те са изправени пред едни и същи рискове, съответно осъществяват дейността си при сходни условия и могат да бъдат приети за сходни дружества", отбелязва в становището си борсовия регулатор.

От "А.Р.У.С. Холдинг" опонират, че у нас няма дружества аналози, защото другите компании произвеждат не само целулоза, а и хартия. Преписката и уточненията по търговото предложение продължават и в момента.

Намеренията на търговия предложител са да запази предмета на дейност на "Свилоза" и да оптимизира продажбите и производството й чрез оптимизиране на клиентската база и реализиране на инвестиции, с които да се намалят технологичните разходи. Стратегическите планове предвиждат също така да се запазят в следващите 5-8 г. сегашните количества на продажбите. А в зависимост от условията на пазарите на целулоза и дървесина, мажоритарният собственик може да диверсифицира продуктовата гама на предприятието с нови продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във