Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ковид продължи да размества свободните пари

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

 


Юли - септември  2021

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" АД оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2020 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през третото тримесечие на 2021 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември 2021 година.


Пазарът за управление на активи у нас остава интересен за домакинствата и бизнеса и през третото тримесечие на тази година. Проучване на в. "Банкеръ" показва, че ниските лихви по депозитите кара много от инвеститорите да прехвърлят част от парите си в договорни фондове. Освен че така се търси защита на спестяванията, но и някои от тези колективни схеми постигнаха висока доходност на фона на силното развитие на световните капиталови пазари. Числата показват, че над 331 млн. лева са допълнително привлечените парични средства в българските договорни фондове в края на септември. А тази сума е най-високата в сравнение с първото и второто тримесечие на тази година, като нетната стойност на активите на управляващите дружества у нас вече е стабилно над 2 млрд. лева. 

За фондмениджърите се очертават и допълнителни възможности за растеж предвид това, че гражданите и фирмите вече не разчитат само на банките като място да кътат парите си. Данните от БНБ показват, че ръстът на спестяванията в депозити забавя темп. Но е трудно да се каже кой ще спечели в конкуренцията между кредитните институции и управляващите дружества за парите на българите и на фирмите.

Между юли и септември тази година повишението на обема на активите на договорните фондове идва и от организирането на нови колективни схеми, и от увеличението на броя на клиентите им, но също така и от преобразуването  на портфейлите.  

През август Комисията за финансов надзор одобри план за преобразуване на "Астра Комодити" чрез вливане в "Астра Енерджи" и в резултат на това "Астра асет мениджммънт" вече има в портфейла си три фонда. 

"ДСК Управление на активи" получи разрешение да организира три национални договорни фонда от отворен тип „ДСК Хоризонт 2030”, „ДСК Хоризонт 2035” и „ДСК Хоризонт 2040”. "Елана фонд мениджмънт" има одорение от КФН за управление на национален договорен фонд от отворен тип “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.

Според данните, които получихме, и нашите изчисления, точки по критериите, които използваме за класацията на в. "Банкеръ", са получили 16 от фондмениджърите, които имат лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Сред тях са и три управляващи дружества, които са организирани от банки. Но в крайна сметка само 11 от тези компании (съгласно правилата) получиха правото да участват  в разпределението на призовите места в крайното подреждане за третото тримесечие. 

От представените данни се вижда, че само управляващото дружество "Елана фонд мениджмънт" е спечелило точки и по петте показателя на класацията. Това естествено му помогна да е отново на върха в списъка на най-добрите фондмениджъри за периода между юли и септември. Междувпрочем компанията е била сред номинираните през всяко едно от изминалите тримесечия.

Няма съществени промени в Топ 10 на номинираните в класацията в сравнение с второто тримесечие на 2021-а, с изключение на някои вътрешни размествания. Отбелязваме, че "Астра асет мениджмънт" не е в този списък, а мястото на дружеството е заето от "Капман асет мениджмънт". Промяна има и в лидерската тройка. "ОББ асет мениджмънт" запазва второто място. Но "ДСК Управление на активи" отстъпи крачка надолу и вече е на четвърто място. В тройката влезе "Ди Ви асет мениджъмнът" след като направи най-голям скок - от шестата позиция в подреждането между април и юни.  

С петте си номинации и със спечелените 36 точки (от възможните 50) "Елана фонд мениджмънт" е

"Управляващо дружество на третото тримесечие"

като пази позицията си от втората четвърт на тази година. 

Банковите фондмениджъри пазят своите позиции в сектора за управление на активи, като отново три от тях попаднаха сред номинираните в Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" са дружествата, които са акумулирали най-големи активи. От една страна, е така, защото те управляват най-много договорни фондове, а от друга - принадлежността към голяма банкова структура им осигурява достъп до по-широк кръг  клиенти. А инвеститорите имат различни алтернативи, между които да прехвърлят парите си. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                        ТОЧКИ

1.               "Елана фонд мениджмънт" АД                              36

2.               "ОББ асет мениджмънт" ЕАД                                 30

3.               "Ди Ви асет мениджмънт" ЕАД                              28

4.               "ДСК Управление на активи" АД                            27

5.               "ПФБК асет мениджмънт" АД                                 25

6.               "Райфайзен асет мениджмънт (България)" АД    22

7.               "Компас Инвест" АД                                                21

8.               "Карол капитал мениджмънт" ЕАД                        20

9.               "Конкорд асет мениджмънт" АД                             13

10.             "Кампан асет мениджмънт" АД                              11

Забележка: Максималният брой точки е 50.

 

За поредно тримесечие се отчита ръст на нетната стойност на активите на българските управляващи дружества, при това с най-висока сума от началото на годината. И това при положение, че през второто тримесечие паричните средства преминаха психологическата граница от два милиарда лева. В края на септември тези дружества са акумулирали вече 2.38 млрд. лв., като активите им са нараснали с над 331 млн. лева. При това интерес е имало към договорните фондове на почти всички компании. При това седем от фондмениджърите от Топ10 по този показател имат в портфейлите си по над 100 млн. лева. И през тази година несигурната икономическа среда ще поддържа склонността на българите към спестявания, като шансовете на договорните фондове растат при положение, че банките въвеждат и нови такси, отказаха се от откриването на нови влогове. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

най-големите управляващи дружества станаха още по-големи. Доминацията на трите  банкови фондмениджъри се запазва, като те отново окупираха  трите места на върха. Други четири дружества от сектора - "Конкорд асет мениджммънт",  "Елана фонд мениджмънт", "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Статегия асет мениджмънт", пък прескочиха кота 100 млн. лв. привлечени парични средства.

"ОББ асет мениджмънт" увеличава преднината си пред конкурентите - и заради това, че има най-много фондове, но и заради печелившите стратегии. Дружеството е добавило в портфейла си около 200 млн. лв., и с 601 млн. лв. то е на първо място по този показател.

"ДСК Управление на активите" го следва, като с привлечените 50  млн. лева дружеството има в портфейла си 313.80 млн. лева. В "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани още дванадесет милиона лева  и активите, които управлява, вече са в размер на 229.55 млн. лв., с което компанията отстоява третата позиция.  

"Конкорд асет мениджмънт" и през третото тримесечие е най-добре представилият се небанков фондмениджър. Компанията управлява активи за 136.24 млн. лева.

Търсенето на алтернативи за свободните пари постави доверителното управление сред търсените услуги през третото тримесечие. Този продукт покрива специфични инвестиционни изисквания на клиентите и дава индивидуален подход към активите в портфейла и стратегията, с която да се постигне търсената доходност и ограничаване на пазарните рискове. Естествено става въпрос и за по-големи спестявания.

Чрез подходящи алтернативи и индивидуален поглед към възможностите за инвестиране може да се постигне и по-висока печалба в сравнение с предлаганите  банкови или небанкови инвестиционни продукти. Това прави управляващите дружества по-внимателни при разкриването на информация, свързана с тази услуга. Именно наличието на по-малко данни прави невъзможна по-ясната картина при подреждането на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Макар и с данни от по-тесен кръг от компании, донякъде "се осветлява" този сегмент от пазара. Тези фирми остават сред най-търсените за този тип услуга, което се потвърждава и от подреждането във всички тримесечни класации на "Банкеръ".

"Ди Ви асет мениджмънт" е лидерът по този показател и в периода между юли и септември. Дружеството управлява активи на стойност 302.38 млн. лева. Отбелязваме  и факта, че то е единственото, което успя да прескочи границата от 300 млн. лв. по този показател. Следват го три компании с близки активи. "Компас Инвест" е най-близо с портфейл от 37.28 млн. лева. "Карол капитал мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт" са акумулирали в доверителните си схеми за управление съответно по 37.15 и 35.21  млн. лева. 

По другия показател - 

средните активи на клиент под доверително управление

има малки вътрешни рокади между същите играчи. "Ди Ви асет мениджмънт" води убедително, а най-наблизо до него са "Елана фонд мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

През тази година договорните фондове в България привлякоха вниманието на инвеститорите като алтернатива за свободните им пари. А и с разнообразните  стратегии за вложения показаха предимствата си. Развитието на пазара откри и пред  фондмениджърите нови възможности както за организиране на колективни схеми, така и за привличане на потенциални клиенти. 

А увеличението на нетната стойност на активите на българските управляващи дружества дойде именно от създаването на нови договорни фондове. Това разшири значително

броя на колективните инвестиционни схеми,

от които може да се избира.

Тъй като те са основно в портфейлите на големите фондмениджъри, то в списъка на номинираните в Топ 10 няма промени, но те засилват влиянието си в сектора. Тези дружества управляват вече 98 фонда от общо 155-те, които са организирани от лицензираните 29 такива фирми към края на септември. 

Лидерът "ОББ асет мениджмънт" е с 19 фонда. "ДСК Управление на активи" и "Експат асет мениджмънт" го следват с по 16 схеми. "Елана фонд мениджър" управлява 8 фонда, а "Компас Инвест" - със седем.

Седемте управляващи дружества, които са част от банкови институции, са голям играч в сектора, след като контролират една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (52 броя), като имат и повече схеми спрямо второто тримесечие.

Клиентите са тези, които които правят един бизнес успешен. А числата показват, че интересът към договорните фондове у нас расте през тази година. Несигурността, която пандемията от коронавирус внесен с живота на българите и на бизнеса, ги накара да се замислят за спестяванията си. Банковият депозит при нулевите лихви не е така атрактивен. Някои от тях се огледаха и за други възможности за инвестиции и печалба.

Това е причината да наблюдаваме вливането в договорните фондове на нови клиенти през третото тримесечие, което се вижда при повечето фондмениджъри. Но то очертава и засилващото се влияние на големите управляващи дружества върху показателя

брой на индивидуалните клиенти

Естествено те привличат повече хора със своите колективни схеми - и заради големия брой, и заради възможността от избор сред много алтернативи. През изминалите години фондмениджърите у нас ясно показаха посоката, в която развиват своите портфейли от договорни фондове. Така че инвеститорите вече имат достатъчно информация за състоянието на пазара за управление на активи и вече не вземат прибързани решения за разместване на спестяванията си. От друга страна, ниските доходи не позволяват на българите да увеличат своя дял в колективните схеми. Но, числата от БНБ редовно очертават традиционния интерес към банковия депозит, които си остават предпочитаното вложение.

Не всички дружества от сектора са склонни да разкриват информация за броя на клиентите си, поради което не може да се види  пазарът за управление на активи в неговата цялост. 

Според данните, с които в. "Банкеръ" разполага, в края на септември "ОББ асет мениджмънт" увеличава броят на ползващите неговите продукти, които вече са 50 010  човека. С нови фондове "ДСК Управление на активи" поддържа интереса,  като през третото тримесечие мениджира парите на 17 800 инвеститори.  И "Райфайзен асет мениджмънт (България)" продължава да привлича нови клиенти и те вече са 17 333. В петте фонда на "ПФБК асет мениджмънт" инвестиции са направили 14 хил. човека.

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага дялове от седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли, и спестовни планове.

В последните 19 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява годишната класация на в. "БАНКЕРЪ" за фонд мениджъри в България седем пъти от 2006 г. насам.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД.  Николов е и член на съвета на директорите на управляващото дружество, в който участват също Ивайло Пенев и Николай Павлов.

 


Facebook logo
Бъдете с нас и във