Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Котировките на активите натъжиха фондовете

Само един от българските договорни фондове, които са организирани от банкови управляващи дружества - "ОББ Глобал Фарм инвест",  отчита  печалба от началото на 2020-а. Може би няма нищо чудно в това. Средствата на клиентите се влагат предимно в дялови ценни книжа на компании от сектора "здравеопазване", основно във фармацевтичния отрасъл, в биотехнологиите и в сегмента "медицинска апаратура", приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина. Добре направените изчисления и анализи на експертите му позволиха да се върнат с лихва  парите, които инвеститорите им бяха поверили  за управление. Фондът отчита печалба от 3.75% в края на април, а е увеличил и нетната стойност на активите си.

Всички останали договорни фондове обаче завършиха на загуба, а  в тази група са колективни схеми с вложения в различни типове финансови инструменти от капиталовия пазар - в акции, в облигации, на паричните пазари. Именно затова спокойно може да се каже, че те са един от най-точните измерители на случващото се в момента в икономиката - и у нас, и по света. Вследствие от това е намаляла и нетната стойност на активите им, показа проучване на в. "БАНКЕРЪ". Всички тези схеми подхождат внимателно към управлението на парите на своите клиенти, в резултат на което не притежават високорискови инвестиции в портфейлите си. Но случващото се с епидемията от коронавирус обърка всички сметки.В допълнение  -  проблемите на външните пазари и ниската ликвидност на българския капиталов пазар не им позволи да изпълнят заложеното в бизнес плановете им.

Като цяло пазарът за управление на активи през миналата година  растеше - и като брой на колективните инвестиционни схеми, и като обем на акумулираните парични средства. През първото тримесечие на 2020-а обаче сме свидетели и на обратния процес.

Седем управляващи дружества, които са част от някоя от банковите групи у нас, са организирали общо 39 колективни схеми (при общо 121 лицензирани в страната). За успеха на  тези договорни фондове помага и широката клонова мрежа на компаниите майки, които печелят от спестовността на българите, като им предлагат различни  комбинирани банкови продукти.

В резултат на "обръщането на пазара" през тази година от портфейлите на банковите колективни схеми изтекоха над 119 млн. лева. А сумата  е значителна,  като се има предвид, че те държат над половината от всички привлечени пари в сектора за управление на активи.

А единадесет от тези договорни фондове се отчетоха и с двуцифрена загуба. На този фон най-ниска възвръщаемост на клиентите си е донесъл фондът на ОББ - "Глобал Детски фонд". Той отчита загуба от 20.84 на сто. Това е първата по рода си схема, инвестираща предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. Фондът е на пазара от март 2016 г., но от началото на публичното предлагане на негови дялове той се отчита все със загуба.

Най-близо до него е "ДСК Растеж" (-15.33%). Инвестиционната стратегия на фонда не предвижда териториална и отраслова специализация на схемата. В портфейла му влизат акции на фирми, които разработват нови продукти и услуги или разширяват пазарния си дял и присъствието си на нови пазари. Не могат да са доволни и клиентите на "ДСК Глобални компании". Фондът инвестира преимуществено в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на чуждестранни компании, и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Към момента той "носи" загуба от 14.55 процента.

Макар и на загуба, има няколко фонда, които запазват шансове да обърнат негативния тренд. На това могат да се надяват клиентите на "Тексим България" (-0.54%), на "Тексим Консервативен фонд" (-0.60%) и на "ЦКБ Гарант" (-0.92%). Тъй като загубата им е малка, имат шанса да преминат в групата на печелившите схеми до края на 2018-а.

Изборът между двата финансови продукта - банков депозит и договорен фонд, които си съперничат за парите на инвеститорите, поне в момента изглежда предрешен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във