Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОРПОРАТИВНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ИМАХА ИЗВЕСТЕН ШАНС

Липсата на новини и сравнително малкият изтъргуван обем на книжа от възникващите пазари обуслови движението на цените в тесни граници през периода. Облигациите в евро с падеж през 2007 г. се търгуваха на нива 101.50-102.00 евро за 100 евро номинал. Слабо повишение отбеляза облигацията в евро с падеж 2013 година. Тя се търгуваше на нива 95.50-95.90 евро. Като цяло тази емисия е по-търгуема, тъй като е с по-голям емитиран обем, а и по-предпочитана от инвеститорите поради по-дългия си матуритет.Еврооблигациите, деноминирани в щатски долари с падеж 2015 г., се задържаха с почти константни котировки, като се търгуваха на нива 101.50 - 102.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На борсата вече не е рядкост да бъде регистрирана сделка с ипотечни или корпоративни облигации. През седмицата бяха регистрирани сделки с няколко от емитираните досега облигации - бяха изтъргувани облигации на Обединена българска банка с номинал 4000 лв. при доход 7.50%, облигации на Българска пощенска банка с номинал 370 000 лв. при доход 7.625%, облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 6000 евро при доход 6.95% и с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 100 000 евро при доход 7.20 процента.Нямаше никакъв интерес от страна на инвеститорите към сделки със ЗУНК-облигации. Цените им останаха без промяна, като регистрираните сделки със ЗУНК-облигации са предимно репо сделки (сделки за финансиране срещу обезпечение от ЗУНК-облигации). Българските брейди облигации повишиха своите котировки през периода. Причината са общото възходящо движение на пазара и немалкият спад в доходността на дългосрочните американски облигации. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха при нива 89.00-89.75 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 89.50-90.50 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.00-91.75 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във