Банкеръ Daily

Класация

Коронавирусът сви активите на фондовете за управление на активи

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Януари - март 2020

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре изявилите се в съответния период   "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2019 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2020 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2020 година.

За първи път след единадесет тримесечия на растеж пазарът за управление на активи у нас отчете спад, сочи  проучването  на "БАНКЕРЪ". Изчисленията показват, че някои от фондмениджърите са успели да привлекат и нови клиенти, но паричните средства в българските инвестиционни фондове в края на март са намалели с 4.32 на сто. Някои от договорните фондове бяха прекратени през първото тримесечие.

Притесненията относно неяснотата около развитието на коронавируса - какви ще са пораженията от епидемията, кога ще се върнат хората на работа, явно са оказали своето влияние върху инвестиционните решения. Спирането - частично или напълно, на предприятията понижи цените на акциите на фондовата борса. А част от активите на управляващите дружества са в ценни книжа.

Положението и за следващите месеци остава неясно. Никой не може да прогнозира доколко хората ще са готови да харчат и доколко финансите им ще им позволят да го правят.

Точки по отделните критерии, които използваме за изготвяне на класацията ни, са получили 18 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, и представиха данни за дейността си. Но само 13 от тези фирми (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", спечелиха точки и по петте показателя, което те направиха и през четвъртото тримесечие на миналата година. А това пък ги постави най-отгоре в списъка на най-добрите за периода между януари и март 2020-а. Но това не е изненада - те  са били сред номинираните през всяко от  тримесечията през миналата година.

И десетте номинирани  дружества от класацията през четвъртото тримесечие на 2019-а са в подреждането и в първата четвърт на тази година, естествено с някои вътрешни размествания. Не настъпи промяна в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) отново заслужи признанието за

"най-добро управляващо дружество"

и през първото тримесечие. Компанията от банковата група "ОББ" оглави подреждането без проблем. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации), но с 32 точки, отново е на второто място. И "Компас Инвест" взе точки и по петте критерия на класацията, и естествено остана на почетната стълбица.

И през първото тримесечие банковите фондмениджъри се представиха силно в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха и местата си във финалния Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи и с позиции в челната петица. Освен че те имат много договорни фондове, които управляват, а това че принадлежат към банкови групи им отваря вратите към по-широка клиентска база. А по този начин, в зависимост от пазарната конюнктура, могат  да се преливат парични средства от депозити в банката майка в колективни схеми за  договорните фондове, и обратно, и така - без те да изтичат извън групата.

В края на март тази година българските колективни схеми са управлявали общо 1.59 млрд. лв., но активите им са намалели с около 79 млн. спрямо декември 2019-а. Пазарните сътресения и притесненията на инвеститорите за бъдещето след коноранируса повлияха върху случващото се в сектора. Но по критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени - най-големите управляващи дружества от периода октомври-декември пазят позициите си в листата на номинираните. А трима  банкови фондмениджъри отново са на челните три места и заедно със следващите три дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт", са прескочили кота 100 млн. лв. за привлечените  парични средства.

"ОББ асет мениджмънт" акумулира 256.3 млн. лв. в портфейла си и изпревари конкурентите си. В договорните фондове на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" се управляват общо 195.86 млн. лв., което  подсигури втората позиция на дружеството. А със 168.33 млн. лв. "ДСК Управление на активи" запази мястото си на почетната стълбица.  

"Конкорд асет мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър с привлечените общо 123.62 млн. лева.

Най-големите десет управляващи дружества имат активи за 1.25 млрд. лева. А това е 87% от всички пари, които българите са предоставили за управление на българските фондмениджъри.

Когато става дума за пари и управление на активи, всеки клиент е уникален и очаква нужното внимание от първия ден. Не са малко инвеститорите, които предпочитат индивидуален подход към тях и създаване на портфейл, който да е съобразен с техните изисквания за риск, ликвидност, валута и т.н. И по този начин управлението на активите им може да е една добра алтернатива на депозита. Това пък подтикна фондмениджърите да разработват специални схеми за вложения за някои от клиентите си, които търсят подобна услуга.

Клаузата за конфиденциалност и по-специалните отношения кара управляващите дружества да не са много склонни да разкриват информация за тези проекти. Именно по тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Компаниите в челото на таблицата отново са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ" през изминалата година.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, като добавя стойност в портфейла си и в края на март управлява активи за 293.10 млн. лева. И е единствената фирма, която прескочи границата от 200 млн. лв. по този показател. Доверителната схема за инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" остава сред най-търсените през периода, като привлечените в нея средства са 37.56 млн. лева. Мястото си в челната тройка в сегмента на доверителното управление запазва и "Елана фонд мениджмънт", като неговите клиенти са му доверили 27.47 млн. лева.

Данните  за

средните активи на клиент под доверително управление

не внесоха промени и по този показател в периода между януари и март. И в това подреждане "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително, а средният размер на парите на един клиент, които дружеството умножава, леко се увеличава. След него се нареждат "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", при които също има ръст.

Фондмениджърите продължават да търсят възможности за разширяване на партньорството с потенциалните си клиенти – с нови фондове или с повече реклама. Но ситуацията кара българите да са по-пресметливи и да преценяват всеки ход на техните пари. А коронавирусът през тази година подсилва притесненията и вероятно по-малко ще са тези, които да потърсят възможности за инвестиции и извън банковия депозит.

Не бива да пропускаме  и факта, че пазарните сътресения принудиха едно от управляващите дружества да затвори две свои колективни схеми. Това обаче не внесе кой знае какви промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

Номинираните в Топ 10 са познати имена, които запазват влиянието си в сектора. Те управляват 81 фонда от общо 128-те, организирани от лицензираните 31 фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда. След тях са "Елана фонд мениджър" и  "Компас Инвест" – с по седем колективни схеми, а "Конкорд асет мениджмънт" и "Райфайзен  асет мениджмънт (България)" управляват по шест фонда.

Безспорно седемте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (39 броя).

Привличането на клиенти е също толкова важно, колкото  и запазването им. Някои от инвеститорите са "открили" своя фонд, но други неуморно търсят нови възможности за печалба. Но тъй като в последните години няма резки движения между алтернативните вложения,  не се забелязват и видими промени при показателя

брой на индивидуалните клиенти

Клиентите вече са достатъчно информирани и не са склонни при всеки слух в сектора да изтеглят и да разместват парите си. Доходността на договорните фондове се осигурява от структурирането на различни по риск портфейли, което позволява пресмятането на рисковете и печалбите.

Въпреки доброто развитие на сектора за управление на активи през последните единадесет тримесечия, колективните схеми все още не могат да се "попаднат" трайно в обсега на инвестиционните планове на българите. Разбира се, въпреки ниските лихви, основен конкурент си остават банковите депозити.

"ОББ асет мениджмънт" уверено е начело, като обслужва вече 29 798 клиенти. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на март вече са 16 999. "ДСК Управление на активи" е едно от дружествата със сериозно разрастване и предлага услугите си на 15 670 души.  Инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" имат 14 хил. души, които са разпределени в петте фонда на дружеството.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за 256 млн. лв. компанията е най-голямото управляващо дружество у нас. Тя е лидер и по показателя "най-много привлечени клиенти".

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фонд мениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK - Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а отличието в класацията на в. "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година. През 2018 и 2019-а компанията отново спечели отличието „Най-добро управляващо дружество“ за годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във