Банкеръ Daily

Пари и пазари

Коронавирусът посегна и на куриерите

"Спиди Груп" АД и "ГеоПост" СА удължават срока относно потенциалното упражняване на кол опцията, предоставена от българската фирма на френската "ГеоПост" СА за придобиване на притежаваните от "Спиди Груп" АД 45% от акциите на "Спиди" АД до 31 януари 2021 година.

Промяната е наложена от ситуацията с коронавирус кризата и възникналите в тази връзка административни затруднения. Удължаването на срока ще предостави достатъчно време, за да бъдат осигурени необходимите съгласувания и получени съответните регулаторни одобрения. Въпреки че "ГеоПост" СА може да заяви относно получаването на одобренията в очакване на потенциалното упражняване на правото си на кол опция, действителното упражняване на въпросното право продължава да бъде обусловено единствено от преценката на "ГеоПост" СА.

Между "Спиди груп" АД и "ГеоПост" СА е сключено споразумение, съгласно което през 2020 г. френската компания има опция да увеличи дела си от 24.81% от капитала в момента до значително мажоритарно участие в куриерската фирма. "ГеоПост" е част от френската "Ла пост груп" (La Poste Group) и развива международния куриерски бизнес на групата.

През 2014 г. плановете на куриерска компания "Спиди" АД за регионално развитие добиха реално очертание  след подписване на споразумението за закупуване на 100% от капитала на "Дайнамик Парсъл Дистрибюшън" СА (Румъния) и на 100% от капитала на "Геопост България" ООД. Тези двете дружества са дъщерни на френската компания "ГеоПост" СА и на турската "Геопост Юртичи Карго Сервизи" АС, и работят на румънския и на българския пазар на куриерски услуги. С тези покупки "Спиди" получи възможност да се фокусира върху консолидирането на тези два пазара, като осигурява логистични услуги на клиентите си в тези страни. В рамките на тази сделка пък "ГеоПост" придоби 24.81% от "Спиди" АД и опцията за увеличение на дела си като стратегически инвеститор.

Това явно не е убягнало от погледа на инвеститорите. "Спиди" АД е една от малкото публични компании, чиито акции от началото на годината поскъпват, минавайки през върхове и спадове. Търговията с тях  на БФБ започна през януари при 49.60 лв. за дял, а в момента цената вече е 52 лв. за един брой. А пазарната оценка на компанията е 279 636 188 лева.

Най-голям акционер в българската куриерска фирма е "Спиди Груп" АД с дял от 65.09% от капитала. "ГеоПост" СА (GeoPost SA, France) притежава 24.81%, а останалите книжа са собственост на дребни инвеститори. Всъщност крайно контролиращо лице е Валери Харутюн Мектупчиян, който непряко държи 65.09% от капитала чрез "Спиди Груп" АД. Той е и изпълнителен директор на куриерската фирма.

Няма начислени дивиденти за акционерите на "Спиди" АД през първото тримесечие.

Основен приоритет през 2020 г. за компанията е развитието на В2С сегмента и онлайн търговията, четем в отчета на мениджърите. През тази година ще продължи и изпълнението на дългосрочната фирмена програма за развитие, утвърждаване и разширяване на регионалното присъствие, основно в Румъния и в Гърция. Акцент са и страните от Централна и Източна Европа, където заедно с мрежата за доставки се разширява предлагането на съпътстващите услуги, които ще разширят достъпа на онлайн търговците до  съответните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във