Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Консолидираните приходи на "Монбат" намаляват през януари

Дружествата от икономическата група на "Монбат" АД са постигнали през януари 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23.011 млн. лева, съобщиха от компанията майка. Това представлява понижение от 7.50% в сравнение със същия месец година по-рано. Тези приходи са формирани от продадени продукция - за 22.23 млн. лева, на стоки - за 8 хил. лева, на услуги - за 154 хил. лева, и от други продажби за 619 хил. лева.

Консолидираната печалба на дъщерните дружества на "Монбат" АД за първия месец на тази година е на стойност 3.193 млн. лева преди облагане с данъци, като се увеличава със 7.7% на годишна база.

Групата компании "Монбат" е водещ европейски производител на оловно-кисели акумулаторни батерии с разнообразно приложение. За последните десет години групата се утвърди и като производител на олово и оловни сплави чрез своята фирма "Монбат Рисайклинг" ЕАД. Групата "Монбат" се състои от предприятията: "Монбат" АД - за производство на стартерни оловно-кисели батерии и AGM батерии с различно приложение, "Старт" АД - за производство на оловно-кисели стартерни батерии за товарна, тежкотоварна автомобилна и пътно-строителна техника, "Монбат Рисайклинг" ЕАД - за производство на олово и оловни сплави, и "ОКТА лайт" АД - за производство на светодиоди и светодиодно осветление.

Самата компания майка "Монбат" АД е на печалба през четвъртото тримесечие на 2013 г., която е в размер на 22.525 млн. лева. Приходите й за периода са 248.827 млн. лв., което е с 31.75% повече спрямо същия период на 2012-а. Общите разходи също отчитат ръст - от 25.20 на сто.

Междувременно стана ясно, че "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е продал 4 051 879 акции или 10.39% от капитала на "Монбат" АД. Сделката е регистрирана в "Централен депозитар" АД на 21 февруари. В резултат на промяната мажоритарният собственик вече притежава пряко 22 668 250 броя с право на глас или 58.12% и чрез свързаното лице - "Монбат Трейдинг" ООД, още 2 752 800 книжа с право на глас, или 7.06 на сто. Така общият брой на дяловото участие на "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е 25 421 050 акции, които му осигуряват 65.18% от капитала.

През януари "Монбат" АД и "Старт" АД са спечелили проекти по процедурата "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" на обща стойност 8 300 443 лева. А това означава, че в следващите месеци може да се очаква и повишение на финансовите резултати на тези две дружества, а и на групата като цяло.

По време на проведената в периода 2008 - 2013 г. програма за обратно изкупуване на собствени акции, "Монбат" АД е събрало общо 2 863 635 такива книжа при средна цена от 5.80 лева за един брой. През 2013 г. те са били продадени, но при средна цена от 6.21 лева. по този начин дружеството е на плюс с 1 174 090 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във