Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ВЪРВЯХА СЛАБО

През изминалата седмица компенсаторните инструменти се търгуваха в сравнително тесни граници и ниски обеми. И трите вида реституционни книжа се разменяха в сравнително добър ценови синхрон с лек превес на компенсаторните записи над поименните компенсационни бонове. Земеделските бонове се търгуваха преобладаващо около 58 ст. за лев номинал, докато компенсаторните превзеха нивото от 59 ст. и на моменти дори удряха 59.50 ст. за лев. За разлика от друг път, тази седмица жилищнокомпенсаторните записи участваха в търговията сравнително активно на нива, близки до тези на останалите непарични платежни средства. През изминалата седмица стана ясно, че четирима народни представители от БСП са внесли в парламента законопроект, който предвижда възможност за обръщане на т.нар. лихвоточки в компенсаторни инструменти. Мотивите на вносителите на проекта за промяна на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове са окончателно да бъдат уредени правата на гражданите, притежаващи спестовни числа. В случай че проектът бъде приет, броят на регистрираните в Централния депозитар компенсаторни инструменти ще се увеличи съществено. Дори и без този закон за една седмица активните и неизползвани компенсаторни инструменти нарастват с над 3 млн. лв. - до 617.87 млн. лв. номинал. Неизползваното количество активни жилищнокомпенсаторните записи от лихвоточки спада с 46 700 до нивото от 46.256 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във