Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ СЕ УСПОКОИХА

Компенсаторните инструменти се търгуваха сравнително спокойно през седмицата, запазвайки цената си около 63% от номинала. Търсенето на по-големи пакети компенсационни бонове на няколко пъти доведе до изкупувания от един основен купувач, но с ограничен засега лимит по отношение на цената - 64 процента. Сред останалите участници в търговията не се открояваше нечие засилено присъствие, като основна цел на повечето бе покупка на цени около 63 ст. и бърза продажба при следващото обиране на оферти до 64 процента.
Другите две емисии от компенсаторни инструменти се търгуваха около споменатата равновесна цена от 63 ст. за лев номинал. Обемите обаче останаха сравнително ниски, дори за сезон, в който няма приватизационни емоции.
Колкото да плановете на правителството, относно продажбата на атрактивни държавни активи ситуацията изглежда почти непроменена. Стратегията за приватизация на Български морски флот продължава да се пише някъде из министерските кабинети и единственото, което се чува са слухове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във