Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ПОДВЛАСТНИ НА ЕДИН КУПУВАЧ

Както можеше да се предположи, след прекратяването на търговията с инвестиционни бонове изчезна до голяма степен и интригата около този пазарен сегмент. Арсеналът от непарични платежни средства се ограничи единствено до компенсаторките, чиято съдба почти през цялата седмица беше подвластна на един-единствен купувач. Подобно на последните няколко месеца от съществуването на инвестиционните бонове, когато цената им се определяше почти изцяло от клиента на Райфайзенбанк, котировките на компенсаторните инструменти през последните пет борсови дни бяха определяни от предварителната заявка за покупка на явно крупен клиент на Инг Банк. За разлика от инвестиционните бонове, които предоставяха широки граници за спекула, компенсаторките се търгуваха в тесни граници и арбитражът при тях беше почти невъзможен. Поименните компенсационни бонове и компенсаторните записи се разменяха предимно в диапазона между 70 и 71 стотинки при сравнително ниски, до средни обеми. Изтъргуваните количества жилищнокомпенсаторни записи се запазиха традиционно малки, въпреки че цената им не отстъпваше от тази на останалите реституционни книжа. През изминалата седмица стана ясно, че деветият неприсъствен публичен търг ще започне на 13 юли и ще продължи до 27 юли, като от 20 юли ще се приемат заявки под началната продажна цена, но не по-ниски от 50% от нея. Както БАНКЕРЬ вече писа, за участие в този търг са регистрирани дялове от 11 дружества с ограничена отговорност. Шест от тях ще се предлагат само срещу непарични платежни средства, три - срещу реални пари, а за две е предвидено комбинирано плащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във