Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ПЛАВНО ПОТЪВАТ

За поредна седмица компенсаторните книжа бавно, но сигурно губеха от стойността си. Още в понеделник непаричните платежни средства започнаха да се спускат от кота 59 ст. и в четвъртък пробиха низходящо ценовото ниво от 58 ст. за 1 лв. номинал. Компенсаторните записи удариха 57.54 ст. за лев, където приключиха борсовата сесия, а поименните компенсационни бонове намериха сили да се върнат отново над 58 ст. и завършиха непосредствено над тази стойност. Жилищнокомпенсаторните записи не изневериха на стила си и за поредна седмица демонстрираха почти перфектна неликвидност. Както обикновено, те се търгуваха малко по-ниско от останалите два вида компенсаторни инструменти - на нивата около 56 ст. за лев номинал.
Като цяло на компенсаторния сегмент цареше относително спокойствие. Съвсем според прогнозите четиринадесетият Централизиран публичен търг (14 ЦПТ), в рамките на който за продажба бяха предложени незначителни държавни дялове, платими с непарични платежни средства, не оказа сериозно влияние върху цената на боновете и записите. Печатницата за компенсаторки обаче не си губи времето, щом само за последната седмица номиналът на реституционните книжа се повиши с 1.12 млн. лв. - до 615.46 млн. лева. С най-голям ръст са поименните компенсационни бонове, нараснали с 873 хил. лв. - до 359.36 млн. лв. номинал, докато активните жилищни компенсаторни записи от лихвоточки отбелязаха повишение от 211 хил. лв. - до 46.193 млн. лв. номинал. Общият брой регистрирани компенсаторни инструменти в Централен депозитар e 1.718 млрд. лв., като от тях до момента 64.18% са занулени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във