Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ОТНОВО СА ПАРЛАМЕНТАРЕН ХИТ

След месеци на стабилизация котировките на компенсаторните инструменти отново започнаха да се пропукват. Сделките през седмицата се сключваха на нива от 15-17% от номинала им. Причината за поевтиняването според играчи на пазара е, че по-голямата част от РМД-тата вече си набавиха необходимите им записи и се оттеглиха доволни. Други сериозни купувачи на такива платежни средства почти няма. Това означава, че цените на тези инструменти в най-скоро време могат отново да достигнат рекордно ниски стойности. От друга страна, някои поземлени комисии все още не са започнали реално да издават компенсационни бонове. Срокът, който им даде земеделското министерство да свържат тази работа, е краят на годината. Вероятно тогава предлагането на бонове отново ще се увеличи значително.


Надеждите на брокерите за запазване на пазара, който им носи най-голямата част от приходите в момента (ако не и единствените), са свързани с приватизационни сделки. Например купувачът на вецовете от каскадата Пиринска Бистрица може да плати чрез такива инструменти 7.5 млн. щ. долара от цената. За това ще му трябват компенсаторки с номинал около 17 млн. лв. в рамките на един месец. Другата седмица пък се очаква сключването на сделка за продажбата на централите от каскадата Санданска Бистрица, където прогнозите са цената да е още по-висока. Песимистите на пазара на компенсаторки обаче виждат опасна тенденция в последователността, с която икономическото министерство изисква за големите сделки да се плаща в реални пари. Това може да срине котировките на записите дори под 10% от номиналната им стойност. Толкова сега струват инвестиционните бонове, с които може да се плаща на централизираните търгове от масовата приватизация.


Собствениците на компенсаторни инструменти, ограничени във възможността да пласират книжата си, със сигурност ще притискат парламента да гласува някакви изменения в закона Лучников. През седмицата инициативата подеха двама депутати от ВМРО - Красимир Каракачанов и Анатолий Величков. Те отново съживиха идеята за превръщането на компенсаторките в държавни ценни книжа с матуритет около 20 години. Въпреки че Министерството на финансите не я одобрява, тази идея е далеч по-разумна, отколкото например искането с тези книжа да се плащат сметките за ток, парно, че дори и данъци. Ако това стане, под въпрос ще застане и без това натегнатият проектобюджет за 2001 година. Прогнозите на брокерите са, че ако все пак компенсаторките бъдат преобразувани в ДЦК, тяхната цена ще е близка до тази на ЗУНК-овете (70% от техния номинал) със съответната редукция за валутен риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във